Luchthaven `Billy'

Als Gerlach Cerfontaine rechtlijnig zou zijn, was hij al lang de baas van Schiphol niet meer. Twee jaar geleden zinspeelde hij er herhaaldelijk op dat, als privatisering en beursgang van de nationale luchthaven er niet snel zouden komen, zijn toekomst als bestuursvoorzitter onzeker was. Cerfontaine zit er twee beursloze jaren later nog steeds.

Het uitstel van de beursgang van Schiphol is bij nader inzien niet eens zo ongelukkig. Stel dat Schiphol twee jaar geleden naar de beurs zou zijn gegaan, dan zou de luchthaven inmiddels niet alleen aan de tucht van de aandelenmarkten zijn overgeleverd, maar ook aan de ontelbare regels en gebruiken die horen bij een beursnotering. Gezien de lotgevallen van de twee naaste beursgenoteerde concurrenten, Frankfurt Airport, en BAA (onder meer Heathrow), zou Schiphols koers sowieso al met eenderde zijn gedaald.

Dat is overkomelijk. Maar beursfondsen kunnen zich veel minder fouten permitteren dan niet-beursgenoteerde ondernemingen. Wat te denken van de `rekenfout' die op Schiphol is gemaakt bij de Milieu Effect Rapportage rond de Polderbaan? Als de gevolgen van die fout niet door het kabinet ongedaan worden gemaakt, dan kunnen er vanaf 1 november niet de geplande 415.000 vluchten worden gemaakt, maar slechts hooguit 350.000. De gevolgen voor zowel de winstgevendheid als de toekomst van Schiphol zijn enorm.

Vraag is nu: zou een bestuursvoorzitter van een beursfonds hier mee weggekomen zijn? Beleggers zijn de laatste tijd nogal gevoelig voor rekenfouten. Bij Ahold kostte dat het bestuur begin dit jaar de kop, waarna de baas van Ikea uit Zweden werd ingevlogen om het Nederlandse concern te gaan leiden.

De beperkingen van een beursgang gelden ook voor het publicitaire spel dat Schiphol speelt. Daar is niets mis mee. Maar een beursfonds zou elk overleg, elk compromis en elk plan dat mogelijk koersgevoelig is terstond openbaar moeten maken.

Cerfontaine benadrukt daarnaast de nadelige gevolgen die het niet herstellen van de fout door de politiek zou kunnen hebben voor KLM, die Schiphol als thuisbasis heeft. Had een bestuursvoorzitter van een beursgenoteerde luchthaven zich zo mogen uitlaten over de toekomst van een beursgenoteerde luchtvaartmaatschappij?

Er is niet veel fantasie voor nodig om te bedenken dat de koers van een beursgenoteerd Schiphol door de rekenfout een gevoelige klap zou hebben gehad. Juist het niet hebben van een beursnotering heeft Cerfontaine in dit opzicht gered. Hij kan nu zelf de fout te herstellen. Misschien maar goed ook, want er zijn nog zat ambitieuze Ikea-mannen over. Voor je het weet heet de nationale luchthaven geen Schiphol meer, maar Billy.

    • Maarten Schinkel