Homeopaten

Vice-voorzitter De Munck van de vereniging voor `klassieke homeopaten' stelt voor de wet zodanig aan te passen dat homeopaten opgenomen worden in het BIG-register, en zo erkend worden als medische beroepsbeoefenaren (NRC Handelsblad, 20 augustus). Hij baseert dit op het feit dat in de huidige praktijk homeopaten `geneesmiddelen' voorschrijven zonder bevoegdheid. Dit is natuurlijk een sluwe cirkelredenering. Het betreft hier immers helemaal geen geneesmiddelen, maar homeopathische middelen die inderdaad sinds vorig jaar geregistreerd zijn, maar wel op een bijzondere manier. Voor homeopathische middelen geldt namelijk niet de eis dat enige werkzaamheid aangetoond moet zijn, een eis die voor alle andere geneesmiddelen natuurlijk wel geldt. Zinniger lijkt mij dan ook het gelijktrekken van de werkzaamheidseis voor homeopathische middelen en geneesmiddelen, maar ik heb zo'n vermoeden dat de vereniging daar niet zo happig op zal zijn.

    • Rob Heerdink