Coca-Cola en Pepsi in India toch veilig, volgens overheid

De frisdranken die de Amerikaanse bedrijven Coca-Cola en Pepsi in India produceren, zijn veilig om te drinken. Dat heeft de Indiase minister van volksgezondheid Sushma Swaraj gisteren bekendgemaakt.

Twee weken geleden raakten de bedrijven in opspraak door aantijgingen van het onafhankelijke Center for Science and Environment. Van alle frisdranken die de fabrikanten in India produceren bevatten twaalf merken (waaronder 7 Up, Fanta, Sprite, Pepsi en Coca-Cola) te veel pesticiden, zo bleek uit het onderzoek. Het gehalte aan pesticiden zou dertig keer hoger liggen dan Europese veiligheidseisen toestaan. Directeur Sunita Narain van het onderzoekscentrum uitte toen ook kritiek op de overheid omdat die geen regels maakt voor de hoeveelheid pesticiden die in frisdrank mogen zitten. Voor fleswater bestaan die normen wel.

Meteen na de aantijgingen eisten de twee frisdrankbedrijven een nieuw onderzoek. Dat is nu uitgevoerd, door de federale overheid. Er werden twaalf proefmonsters genomen. Minister Swaraj maakte gisteren bekend dat alle geteste flessen frisdrank voldoen aan de normen die voor fleswater gelden. Daarentegen haalden negen van de twaalf proefmonsters de Europese standaard niet. Het gehalte aan pesticiden bleek 1,6 tot 5,2 keer hoger dan in Europa is toegestaan. De regering zal er bij Coca-Cola en Pepsi op aandringen dat ze hun frisdranken afstemmen op de Europese regels, zo zei Swaraj gisteren. Waarom de uitkomst van het overheidsonderzoek zo veel verschilt van dat van het Center for Science and Environment is niet bekend. Volgens Swaraj komt er nog een parlementair onderzoek naar deze kwestie.

Narain, directeur van het Center for Science and Environment, toonde zich teleurgesteld over de uitspraak. ,,De overheid heeft haast gemaakt om de bedrijven vrij te pleiten, terwijl ze regels zou moeten opstellen waaraan iedereen zich heeft te houden.''

Volgens Sanjiv Gupta, hoofd van Coca-Cola India, is de omzet van het bedrijf de afgelopen weken met 15 procent gedaald. Coca-Cola en PepsiCo bezitten driekwart van de frisdrankmarkt in India, die in totaal 72 miljard rupees (1,4 miljard euro) bedraagt.