Bezoek aan Antillen geen `zwembadreis'

De delegatie van fractievoorzitters uit de Tweede Kamer die zondag op Curaçao aankomt zal geconfronteerd worden met gespleten onderlinge politieke verhoudingen. Het parlementaire Antillenbezoek, dat doorgaans geldt als een zwembadreis waarop aan de bar gemoedelijk wordt gemopperd over de knellende banden binnen het koninkrijk, heeft dit keer het karakter van een echte politieke missie.

Oorzaak is het aantreden vorige maand van het kabinet-Godett en vooral het optreden van partijvoorzitter Anthony Godett van Frente Obrero Liberashon (FOL). Zijn opmerkingen over het terugsturen van de bodyscanner die bolletjesslikkers moet tegenhouden op de luchthaven Hato, met Nederlands geld geïnstalleerd, of over het feit dat zijn zus Mirna, die premier is, niet met de Nederlandse parlementariërs zou willen praten (wat inmiddels is rechtgezet) hebben de relatie met Nederland onder druk gezet. De Curaçaose krant Amigoe schreef gisteren dat de Nederlandse Tweede-Kamerleden ,,op eieren'' moeten lopen.

Maar het optreden van Anthony Godett heeft ook consequenties voor de politieke relaties op de Antillen zelf. De weerstand van de oppositie, en ook van de politieke medestanders van FOL op andere eilanden, tegen het kabinet-Godett neemt toe.

Zo weigert vooralsnog de grootste partij van Sint Maarten, de Partido Democratico Sint Maarten die in de regeringscoalitie zit, haar handtekening te zetten onder het regeerakkoord. In een deze week verstuurde brief aan Tweede-Kamervoorzitter Weisglas neemt het bestuurscollege van het Eilandgebied Sint Maarten afstand van de uitlatingen van Godett.

Gisteren ondertekenden vijf partijen het tot dan toe vertrouwelijke regeerakkoord waarover Frente-formateur Ben Komproe al meer dan een maand onderhandeld had. Maar de handtekeningen van de PD Sint Maarten en ook die van de grootste partij van Bonaire, de UPB, ontbreken. [Vervolg ANTILLEN: pagina 2]

ANTILLEN

Sint Maarten wil zelf belasting kunnen heffen

[Vervolg van pagina 1] Volgens PD-gedeputeerde (eilandbestuurder) Roy Marlin wil zijn partij opheldering over zinsneden in dat conceptakkoord dat officieren van justitie die `van de norm zijn afgeweken' op sancties kunnen rekenen. Die tekst is in het akkoord gekomen onder druk van FOL nadat het OM vervolging instelde tegen kopstukken van die partij, waaronder Anthony Godett zelf. ,,Zo'n zinsnede kan niet zomaar in een akkoord worden opgenomen. De trias politica is een belangrijk democratisch erfgoed'', aldus Marlin.

De Nederlandse politici zullen op Sint Maarten te horen krijgen dat dit eiland nog altijd streeft naar autonomie binnen het koninkrijk, via een status aparte. De partij van Marlin staat, mede door de opmars van FOL op Curaçao, intern onder druk om niet alleen af te zien van regeringsdeelname, maar ook de staatkundige structuur van de Antillen te verlaten. ,,We hebben een premier (Mirna Louisa-Godett, red.) die zegt dat ze niet in functie is en een regering die beëdigd wordt zonder regeerakkoord,'' aldus Michael Ferrier, prominent partijlid en oud-lid van het bestuurscollege in een open brief aan zijn partijleidster Sarah Wescott Williams. ,,En we hebben een stemmentrekker (Anthony Godett, red.) die openlijk uitspreekt dat drugsgeld een grote stimulans voor de economie kan zijn.''

De PD Sint Maarten heeft vruchteloos geprobeerd de financiële onafhankelijkheid van het eiland in het regeerakkoord gewaarborgd te krijgen. Een commissie onder voorzitterschap van de president van de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen, dr. E. Tromp, becijferde onlangs dat de Antillen bij ongewijzigd beleid nog dit jaar afstevenen op een begrotingstekort van 376 miljoen Antilliaanse gulden (180 miljoen euro). Sint Maarten wil niet in die financiële fuik worden meegezogen en wil het recht om zelf belasting te heffen en leningen te kunnen aangaan. ,,De landelijke belastingdienst functioneert niet waardoor wij worden geconfronteerd met liquiditeitsproblemen. Zelfstandige belastingheffing en leningsbevoegdheid op Sint Maarten is een toezegging van voormalig staatssecretaris Gijs de Vries.''

    • Jos Verlaan