ANWB

Een bezigheid is hier pas echt populair als het oorspronkelijke leenwoord is vervangen door een Nederlands equivalent. Zo werd soccer voetbal. En als in Nederland de overkoepelende organisatie van zo'n bezigheid een heuse revolutie heeft meegemaakt, is het resultaat voor iedereen zichtbaar: dan zijn de puntjes uit de naam verdwenen. Vélocipèdisten werden fietsers en de A.N.W.B. werd ANWB. Alhoewel – mijn stelling klopt in dit geval – de voorloper nog het Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond heette. Bond was toen nog een onzijdig woord, vandaar `het'.

In 1883 ontstond die club voor vélocipèdisten nadat al een kleine twee decennia werd gefietst. Opmerkelijk hierbij is dat in 1866 de eerste wedstrijden in Groningen en Friesland plaatsvonden. De kleren die de beoefenaars droegen zouden nu bijna voldoende zijn voor iemand op een motor. M.J.

Adriani Engels somde op wat ze aanhadden: `een helmhoed, een zwarte pandjesjas met een sjerp over de borst, een witte linnen broek en hoge kaplaarzen'.

Twee jaar na het begin van `het' bond werd de naam veranderd in A.N.W.B. Behalve op de rensport richtte deze zich ook op toerisme – dat laatste is nog steeds zo. Na 1899 stopte de bond met het stimuleren van de rensport. Juist in die sportieve tijd organiseerde hij wedstrijden die werden gedomineerd door een man die we nog kennen: Jaap Eden.

Een organisatie is niets zonder een eigen tijdschrift en dus bracht de A.N.W.B. meteen wat uit. Het eerste nummer was volgens Adriani Engels uiterst curieus: `Het was namelijk een naamloos blad, verdeeld in hoofdrubrieken, waaronder alleen vermeld stond wat er in het vervolg zou komen. Een leeg nummer derhalve.' Alsof boven dit artikel alleen `ANWB' staat, waarna u een week moet wachten om erachter te komen wat ik daarover te vertellen heb. Het was de voorganger van De Kampioen, zoals het nu nog steeds heet. Bijna tenminste, want ook hier woedde een organisatorische revolutie: het lidwoord `De' is nu weg.

In de vorige eeuw kwam de auto sterk op en daarmee verschoof de aandacht van de bond. De `W' is daarom nu leeg en zodoende mochten die puntjes in de naam weg. Een nieuwe geschiedenis van wegenwachten begon zo op 15 april 1946, maar om daar op `sport' dieper op in te gaan is vreemd.

    • Jurryt van de Vooren