Aandacht voor homo op school

. De Inspectie van het Onderwijs gaat vanaf dit schooljaar extra aandacht besteden aan de manier waarop scholen omgaan met homoseksualiteit. Minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft de inspectie gevraagd extra aandacht te besteden aan het onderwerp.

Scholen moeten in de leerstof homoseksualiteit bespreekbaar maken en het klimaat op school moet zodanig zijn dat homoseksuele leerlingen én leraren zich veilig voelen. Als scholen onwillig zijn, zal de inspectie daarvan melding maken in het inspectierapport over die school.Uit het onderzoek Potten en flikkers de klas uit van het COC, de belangenorganisatie van homoseksuelen, en onderwijsadviesdienst APS blijkt dat veel homoseksuelen problemen hebben op school. Aan het onderzoek deden vijfhonderd leraren en leerlingen mee. Driekwart van de ondervraagden zegt zich te ergeren aan de manier waarop hun school omgaat met homoseksualiteit, en vijftien procent van de ondervraagden zegt te worden gepest of zichzelf niet te kunnen zijn. De gerapporteerde pesterijen variëren van grapjes in de klas tot fysieke mishandeling. Volgens het COC blijkt dat de discriminatie van homoseksuelen op scholen toeneemt, vooral op scholen met veel allochtonen.