Strengere straffen voor terrorisme

`Werving voor gewapende strijd' en `samenspannen met als doel een terroristisch misdrijf te plegen' worden strafbaar met respectievelijk maximaal vier en tien jaar gevangenisstraf.

Dat staat in het wetsvoorstel `Terroristische misdrijven' dat minister Donner (Justitie, CDA) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met deze voorstellen wil Donner volgens een woordvoerder een effectieve strafrechtelijke vervolging van personen die betrokken zijn bij de jihad (`islamitische strijd') mogelijk maken. De huidige wettelijke middelen zijn volgens Justitie te beperkt.

Twee rechtszaken tegen vermeende moslimextremisten in Rotterdam leidden eerder tot vrijspraak, omdat de informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst door de rechter niet als rechtmatig bewijs werd beschouwd en niet werd toegelaten. Het openbaar ministerie had de verdachten hulp aan de vijand en lidmaatschap van een criminele organisatie ten laste gelegd.

Door in artikel 205 van het Wetboek van Strafrecht ook werving voor gewapende strijd strafbaar te stellen, wil Donner verzekeren dat ,,elk aanwerven voor een `jihad' strafbaar is, ook als onduidelijk is of de geworvene zijn bijdrage aan deze strijd in enig georganiseerd verband zal willen leveren''. De strafmaat voor artikel 205 wordt verhoogd tot vier jaar, waardoor voorlopige hechtenis en andere strafrechtelijke dwangmiddelen mogelijk worden.

Strafbaar stellen van `samenspannen met als doel een terroristisch misdrijf te plegen' moet het makkelijker maken terroristen die in losse, netwerkachtige structuren opereren te vervolgen. Wel moet dan worden bewezen dat minimaal twee personen bezig waren een terreurdaad voor te bereiden. Nu moet nog deelname aan een terroristische organisatie bewezen worden. Met dit voorstel zoekt Donner ook aansluiting bij de strafbaarstelling van `conspiracy' (samenzwering) in het Amerikaanse en Britse strafrecht. Het kabinet wil een ,,prominente rol'' spelen in het bestrijden van internationaal terrorisme, en meent met de voorstellen een ,,passend signaal uit te zenden''.

Het wetsvoorstel `Terroristische misdrijven' is een uitvloeisel van de nota `Terrorisme en de bescherming van de samenleving' die Donner eind juni naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin waarschuwde hij dat ,,de risico's voor onze westerse samenleving sinds tijden niet zo groot geweest'' zijn. Donner schreef dat het noodzakelijk was voorbereidingen te treffen tegen ,,een grote ramp als gevolg van een terroristische aanslag''.