Regering-Blair wilde Kelly mond snoeren

De Britse regering heeft kort voor de dood van wapenexpert David Kelly grote druk op hem uitoefend om geen bedenkingen over de kwaliteit van het Irak-dossier te ventileren.

Dit blijkt uit documenten die gisteren zijn gepubliceerd door de commissie-Hutton die Kelly's dood onderzoekt. Kelly, internationaal gerespecteerd deskundige inzake massavernietigingswapens, werkte voor het Britse ministerie van Defensie.

Kelly bleek de (aanvankelijke anonieme) bron waarop de BBC haar beschuldiging stoelde dat de regering-Blair de Iraakse dreiging had aangedikt (,,sexed up'') om meer steun te krijgen voor een oorlog tegen het regime van Saddam Hussein. Blairs communicatie-directeur Alastair Campbell zou daarin de hand hebben gehad.

De naam van Kelly als BBC-bron lekte op 9 juli uit via medewerkers van het ministerie van Defensie. Daarop besloot de speciale Lagerhuiscommissie, die haar onderzoek naar de totstandkoming van het Irak-dossier net had afgerond, de hem alsnog te laten getuigen.

Op 14 juli, de dag voordat Kelly werd gehoord, schreef de plaatsvervangend chef van de inlichtingendienst van Defensie in een notitie dat hij de wapenexpert in het voorgesprek ,,dringend zal aanraden geen beoordeling te geven van het dossier''. Uit andere documenten blijkt dat hooggeplaatste medewerkers van Defensie een week eerder tijdens een beraad in het kantoor van premier Tony Blair hebben gewaarschuwd dat Kelly's opvattingen over het Irak-dossier ongelegen zouden komen voor de regering. Ook de hoogste ambtenaar op Defensie, Kevin Tebbit, raadde af aan te sturen op Kelly's verhoor en dus de onthulling van diens identiteit als BBC-bron.

De commissie-Hutton heeft de afgelopen dagen verschillende functionarissen gevraagd waarom de regering-Blair er zo op gebrand was dat Kelly alsnog zou getuigen. De Lagerhuiscommissie had Campbell immers vrijgepleit van inmenging in het Irak-dossier. Uit hun antwoorden blijkt dat de regering juist verwachtte de hoog opgelopen ruzie met de BBC in haar voordeel te beslissen met een openbare getuigenis van Kelly. Drie dagen na dit verhoor werd Kelly dood gevonden. Vermoedelijk pleegde hij zelfmoord.