Politie onbereikbaar door blokkade van 0900-nummers

Vijftigduizend mensen in Nederland kunnen niet het algemene politienummer bellen. Zij hebben namelijk bij KPN-Telecom een algemene nummerblokkering van 0900 nummers aangevraagd. Het politie 0900-8844 is voor hen daardoor niet bereikbaar.

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) heeft in antwoord op vragen van de PvdA geschreven dat deze mensen (0,5 procent van de telefoonaansluitingen) van politie en KPN in 2002 een brief hebben gekregen waarin zij erop zijn geattendeerd dat zij het politienummer niet kunnen bereiken.

Daarbij werd hen ook verteld dat het mogelijk was alleen de 0906 en 0909 nummer afzonderlijk te blokkeren. Dat zijn de nummers waarop sekslijnen en andere amusementsdiensten beschikbaar zijn. De gedeeltelijke blokkeringsmogelijkheid is bij weinig mensen bekend.

Op de website van KPN staat bij de uitleg over de mogelijkheden van algemene nummerblokkering niet dat daarmee ook de politie onbereikbaar wordt. Alleen helemaal onderaan de pagina, na het vermelden van de mogelijkheden tot selectieve nummerblokkering, valt te lezen dat een algemene blokkering ook de politie uitschakelt.

Het algemene politienummer werd in 1994 voor het eerst in gebruik genomen in Zuid-Holland Zuid. De ervaringen daar laten volgens de minister niets zien van de gevreesde beperking in de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de politie.

Het algemeen nummer werd na 1994 landelijk ingevoerd om de bereikbaarheid van de politie te vergroten. Met de invoering werd Nederland het enige land ter wereld waar betaald moest worden om de politie te bellen. Het is tegenwoordig moeilijk om direct met het gewenste politiebureau in contact te treden. Het nummer 0900-8844 leidt naar een callcenter, dat de beller weer doorverbindt naar het politiebureau in de regio van de beller.

Wel kunnen `ketenpartners' als brandweer en ambulancediensten beschikken over directe nummers van de politie. Volgens de minister kunnen deze nummers ook, op verzoek, aan mensen worden doorgegeven die het algemene nummer geblokkeerd hebben.

KPN zegt dat de blokkeringsmogelijkheden voor het openbare telefoonnet niet verder kunnen worden uitgebreid. Volgens KPN is een forse uitbreiding nodig om een uitzonderingssituatie voor het landelijk telefoonnummer politie te creëren.

Overigens heeft de invoering van het algemene politienummer niet geleid tot een toename van het oneigenlijke gebruik van het alarmnummer 112.