Meer huizen rond Schiphol

Ondanks groeiplannen van Schiphol wil het college van B en W van de gemeente Haarlemmermeer ook na 2015 de bouw van meer woningen toestaan dan eerder gepland. Om de groei van de Randstad op te vangen is de gemeente bereid na 2020 7.000 extra woningen te bouwen, bovenop de 12.000 die al zijn voorzien in de nota `Toekomstvisie Haarlemmermeer 2015'.

De gemeente stelt de uitbreiding op 19 september voor tijdens een bestuurlijke conferentie over de toekomst van de Noordvleugel. Tussen Haarlemmermeer, Amsterdam en Almere moeten tussen 2010 en 2030 zo'n 150.000 woningen worden gebouwd. Het merendeel daarvan is voorzien in Amsterdam en Almere. Haarlemmermeer heeft een Vinex-bouwopgave van 17.500 woningen tot 2007. In de Toekomstvisie was voorzien dat er na 2007 nog eens 12.000 woningen bij zouden komen. De gemeente wil dat nu met 7.000 verhogen.

Haarlemmermeer stelt als voorwaarden dat er er `groen- en blauwinvesteringen' worden gedaan in het zuidelijke en westelijke deel van Haarlemmermeer, dat het voorzieningenniveau op peil blijft en dat de streek goed bereikbaar blijft. Daartoe zouden wegen en spoorverbindingen aangepast moeten worden.