Man overlijdt op het politiebureau

In het politiebureau in Amstelveen-Noord is dinsdagnacht een 33-jarige man overleden. Volgens de politie lukte het niet om, ondanks herhaalde verzoeken daartoe bij verschillende instanties, medische zorg voor de man te krijgen.

Dinsdagavond rond tien uur 's avonds werd de politie gebeld door de vader van de 33-jarige man. Zijn zoon had bij hem thuis in Bovenkerk onder invloed van harddrugs een zware paniekaanval gekregen. De zoon was bekend bij de politie en de GG&GD als harddrugsverslaafde en als `overlastpleger'.

Toen de politie arriveerde, hield de man zich, naakt en angstig, schuil onder de keukentafel. Uiteindelijk viel hij de agenten aan, hij sloeg ze met alles wat voorhanden was. Medewerkers van de ambulance die inmiddels ter plaatse waren gekomen vonden dat medische hulp noodzakelijk was. Zij dienden de man een kalmerende injectie toe.

Volgens de politie is op verschillende manieren – tevergeefs – geprobeerd medische hulp te krijgen voor het slachtoffer. Vanaf het huis van de vader van de man is volgens de politie gebeld naar een ziekenhuis, de huisartsencentrale, en de crisisdienst regio Amstelveen. Die laatste wilde volgens de politie geen psychiater sturen naar het huisadres, wel zou zijn toegezegd dat een psychiater naar het politiebureau zou komen.

Daarop werd de man, met de hulp van zes man, overmeesterd en overgebracht naar het politiebureau in Amstelveen-Noord. In afwachting van de psychiater werd hij, onder scherp toezicht, in het dagverblijf gelegd. Daar verloor hij na enige tijd het bewustzijn. Reanimatiepogingen door politie- en ambulancepersoneel mochten niet baten. De rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld naar het overlijden van de man.

Directeur behandelzaken van De Geestgronden, psychiater H.Harms, zegt dat het meldpunt crisisdienst regio Amstelveen die avond geen verzoek heeft gekregen om op huisbezoek te komen. Het meldpunt crisisdienst heeft wel na een telefonische oproep van de politie de dienstdoende psychiater gebeld die besloot een sociaal psychiatrische verpleegkundige te sturen.

Maar in het contact met de politie zou niet gebleken zijn dat het een acute situatie betrof. Omdat er van zo'n noodsituatie geen sprake leek te zijn, ging de sociaal psychiatrische verpleegkundige, voor hij naar het politiebureau reed, eerst langs het behandelcentrum Amstelmere om het dossier van de man op te halen. ,,De normale gang van zaken'', aldus de directeur.

In Amstelmere werd de verpleegkundige rond middernacht gebeld met het verzoek snel te komen. Omdat de klachten van dien aard waren dat onmiddellijke medische hulp was geboden adviseerde hij een ambulance te laten komen voor opname op de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Rond 01.00 uur overleed het slachtoffer. Harms zegt een eventueel onderzoek van de rijksrecherche met vertrouwen af te wachten.

De Huisartsencentrale was vanmorgen niet bereikbaar voor een reactie.