Geld Wereldbank voor herbouw stad

De Wereldbank stelt 6,3 miljoen dollar beschikbaar voor de wederopbouw van de Ethiopische stad Zalambessa die tijdens de grensoorlog tussen Ethiopië en Eritrea van 1998 tot 2000 grotendeels werd verwoest. De omstreden grens is nog steeds een bron van spanningen tussen de twee buurlanden. Het afbakenen van de grens zou in oktober beginnen maar Ethiopië weigert mee te werken zolang de symbolische grensstad Badma aan Eritrea toegewezen wordt.