Geen subsidie Biënnale Havana

Het Prins Claus Fonds zal dit jaar geen financiële steun verlenen aan de Havana Biënnale op Cuba. Directe aanleiding is de arrestatie van 75 Cubaanse activisten en hun veroordeling tot zware gevangenisstraffen. De biënnale van Havana vindt in november plaats en is een belangrijk podium voor kunstenaars uit Latijns-Amerika, de Caraïben, Azië en Afrika.

De afgelopen maanden is de politieke situatie voor intellectuelen en kunstenaars in Cuba sterk verslechterd. Critici van Fidel Castro's communistische bewind werden veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot 28 jaar. De aan de overheid gelieerde organisatie van de biënnale heeft geen afstand genomen van het vervolgingsbeleid. Dit was voor het Prins Claus Fonds reden om af te zien van samenwerking. ,,Het zou ongepast zijn direct of indirect samen te werken met een regering die een beleid voert van grove onderdrukking'', aldus directeur Els van der Plas.

In 2000 was het Prins Claus Fonds een van de belangrijkste financiers van de zevende Havana Biënnale met een bedrag van 90.000 euro – ongeveer eenvijfde van het budget. Ook dit jaar was het fonds van plan de biënnale ,,stevig te financieren''. Of de toekomst van biënnale gevaar loopt nu de subsidie wordt teruggetrokken, is nog niet bekend. Ook de ontwikkelingsorganisatie Hivos heeft de financiële bijdrage teruggetrokken.

Van der Plas: ,,Enkele jaren geleden was de Havana Biënnale een echte vrijplaats voor kunstenaars. Nu wordt de manifestatie sterk door de overheid gereguleerd. De organisatie pleegt censuur, door kunstwerken op inhoudelijke gronden te weigeren. We krijgen berichten dat ook kunstenaars zich om die reden terugtrekken.''

Het Prins Claus Fonds noemt zichzelf een platform voor interculturele uitwisseling en heeft speciale aandacht voor regio's waar mensen door politieke of economische omstandigheden niet de mogelijkheid hebben zich vrij cultureel te uiten. ,,Je kiest in dit geval voor de mensen die opgepakt zijn'', zegt Van der Plas. ,,Het trieste gevolg is wel dat je daarmee anderen, in dit geval de kunstenaars die aan de biënnale zouden deelnemen, dupeert.''

De Havana Biënnale stelt in zijn reactie dat Cubaanse kunstenaars en intellectuelen beschikken over vrijheid van creatie als in geen enkel land ter wereld en dat ze in overgrote meerderheid de revolutie steunen en er achter staan.