Donner onderzoekt adoptiebemiddelaars

Minister Donner (Justitie) stelt een uitgebreid onderzoek in naar de manier waarop de adoptiewet functioneert. De minister heeft een extern onderzoeksbureau daartoe opdracht gegeven, bevestigt een woordvoerster van het ministerie.

Het onderzoek kan leiden tot herziening van de adoptiewet uit 1998. Het doel van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (wobka) is het waarborgen van verantwoorde bemiddeling bij interlandelijke adoptie.

Het onderzoek richt zich vooral op de samenwerking tussen de adoptiebemiddelaars in Nederland. In 1995 sloten de organisaties een convenant om de landen waar zij werkten of zouden willen werken onderling te verdelen. De afspraak moest voorkomen dat de instanties met elkaar zouden concurreren in een bepaald land.

In de praktijk blijkt dat adoptiebemiddelaars landen als hun werkgebied `claimen', terwijl ze er geen kinderen vandaan halen. Andere organisaties verbieden zij er wél te bemiddelen. De minister wil weten of het toezicht op de bemiddelaars goed geregeld is en of zij bestraft kunnen worden wanneer zij zich niet aan afspraken houden.

Het onderzoek richt zich verder op de leeftijdsgrenzen die voor adopterende ouders gelden. Volgens de huidige wet mogen zij niet ouder zijn dan veertig jaar om een baby uit het buitenland te adopteren. Voor ieder jaar dat een van de ouders de veertig gepasseerd is, moet het te adopteren kind een jaar ouder zijn. Er is kritiek op deze leeftijdsgrens omdat paren op steeds latere leeftijd een kind willen adopteren.

    • Esther Rosenberg