De prater

In een Engelse dorpspub zit een zwaar bebrilde Hollander verveeld rond te kijken. Hij ziet een man die een Amsterdamse krant leest, pakt zijn bier op, loopt naar de krantenbezitter en vraagt: ,,Ook Nederlander?'' De ander knikt, maar blijft lezen.

Brillemans gaat ongevraagd naast hem zitten en begint opgewonden te bewijzen dat de Nederlandse politiek niet deugt. Het zwijgen van de ander en het vermoeide gebaar waarmee deze zijn krant neerlegt, verstaat hij als bijval. Hij schuift nog dichterbij, praat steeds sneller en raakt zelfs de arm van zijn toehoorder aan.

Pas na twaalf minuten valt hij stil en kijkt de krantenbezitter zelfgenoegzaam aan. Die zegt doodkalm: ,,Dat sien ik heel anders'' en gaat door met lezen.

    • Monica Metz