Conflict CDA en VVD over bijstand

CDA en VVD zijn het met elkaar oneens over bijverdienen naast de bijstandsuitkering. Volgens de CDA-fractie moeten bijstandsgerechtigden naast hun uitkering kunnen bijverdienen zonder dat zij worden gekort, zoals nu nog het geval is.

Dat stelt het CDA in een amendement op het wetsvoorstel Werk en Bijstand. Volgens het Tweede-Kamerlid Bruls (CDA) kan een bijbaantje dienen als goede opmaat naar reïntegratie op de arbeidsmarkt.

Coalitiegenoot VVD is het ,,hartgrondig oneens'' met het voorstel van het CDA. Volgens Kamerlid Weekers (VVD) zal het voorstel er juist toe leiden dat ,,bijstandsgerechtigden blijven hangen in een bijbaantje en niet doorstromen naar economische onafhankelijkheid''. De PvdA kondigt eigen voorstellen aan om bijstandsgerechtigden met deeltijdbanen te belonen.

Het CDA stelt voor bijverdienen naast de bijstandsuitkering voor een periode van zes maanden mogelijk te maken als eerste stap op weg naar een betaalde baan. De bijstandsgerechtigde mag volgens het CDA-voorstel tot maximaal 25 procent van de bijstandsuitkering bijverdienen. Volgens Bruls wijst de praktijk uit dat bijstandsgerechigden met een deeltijdbaan meer kans hebben op een volledige betrekking dan mensen die alleen een uitkering hebben.

In het wetsvoorstel Werk en Bijstand schaft staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken, VVD) de huidige mogelijkheid voor bijstandsgerechtigden om bij te verdienen juist af. Ook volgens Rutte leidt deze bijverdienmogelijkheid ertoe dat mensen niet geprikkeld worden te zoeken naar een reguliere baan, waardoor ze uit de bijstand kunnen komen. Staatssecretaris Rutte wil de bijstandsgerechtigden juist prikkelen door gemeenten in de toekomst een bonus van 1.944 euro te laten uitkeren aan bijstandsgerechtigden die er in slagen een (deeltijd-)baan te vinden. Dat kan jaarlijks, zolang de bijstandsgerechtigde nog geen volledige baan heeft.

Het CDA wil ook af van de verplichting aan gemeenten de begeleiding van mensen naar betaald werk uit te besteden aan particuliere reïntegratiebedrijven. Het Tweede Kamerlid Bruls vindt dat gemeenten zelf moeten kunnen beslissen of ze de reïntegratie zelf ter hand nemen of willen uitbesteden.

Ook denkt Bruls dat gemeentelijke reïntegratiebedrijven bij de verplichting particulier aan te besteden zo drastisch moeten reorganiseren dat dit ten koste gaat van de begeleiding van werklozen die opnieuw de arbeidsmarkt willen betreden.