Amsterdam wil van kartel wegenbouw af

De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) en de gemeente Amsterdam staan niet langer toe dat een kartel van zes wegenbouwbedrijven onderling opdrachten verdeelt.

In afwachting van een oordeel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) over het sinds 1992 door gemeente en DWR getolereerde `Stora-kartel' is ,,voor alle zekerheid'' besloten ,,de huidige praktijk van opdrachtverlening via Stora op te schorten'', aldus B en W op vragen vanuit de raad.

De NMa stelde in april een onderzoek in, na berichten over de samenwerking tussen Amsterdam en het kartel van zes wegenbouwers. DWR gunde onderhoudsopdrachten tot 75.000 euro uitsluitend aan deze bedrijven, die lid zijn van de stichting Stora. De `Stora-zes' sloten daarover in 1992 een contract met DWR dat goed was voor omgerekend 66 miljoen euro omzet in tien jaar.

Om een opdracht hoefden de zes bedrijven niet te concurreren. DWR vroeg alle zes telkens wel prijsopgave, maar aan de hand van een afgesproken werkverdeling maakten de wegenbouwers zelf uit wie als enige een offerte terug mocht sturen. De gemeente gunde de opdracht vervolgens aan dit bedrijf.

De gemeente zag tot nog toe geen reden om een einde te maken aan de relatie met het Stora-kartel. In mei schreven B en W, in antwoord op eerdere raadsvragen: ,,Deze wijze van aanbesteden [is] een prima zaak.''

Inmiddels is de NMa ,,in gesprek'' met gemeente en DWR en is de regeling al in juni ,,voorlopig opgeschort'', zo blijkt uit de nieuwe antwoorden.

DWR blijft ook na juni voor onderhoudswerk tot 75.000 euro exclusief zaken doen met de `Stora-zes'. Het is het kartel echter niet meer toegestaan onderling uit te maken wie aan de beurt is. De bedrijven moeten allemaal een offerte insturen, zodat DWR de laagste kan uitzoeken. Volgens B en W heeft de NMa zich bereid getoond ,,mee te denken over eventuele alternatieven''. De NMa wil niet reageren. DWR-woordvoerder P. Weesendorp zegt: ,,Wij vinden nog steeds dat de Mededingingswet niet is overtreden. Je kunt je wel afvragen of het in de geest van de wet was.''

B en W melden dat als NMa of rechter oordeelt dat de zes Stora-bedrijven de Mededingingswet hebben overtreden en gemeente of DWR benadeeld zijn, DWR de bedrijven zal uitsluiten voor opdrachten. Wat dan de politiek/ambtelijke gevolgen zijn – gemeente en DWR steunden de praktijken – zeggen B en W niet.

B en W melden wel dat uit onderzoek van DWR blijkt dat het voormalige hoofd van de hoofdafdeling `projecten', verantwoordelijk voor rioolonderhoud, die met de hoofduitvoerder Amsterdam van Stora-deelnemer Seignette naar Australië reisde, die reizen zelf betaald heeft. Ook een DWR-medewerker die met een Koop Tjuchem-medewerker naar Maleisië ging zou zelf betaald hebben. Een onderzoek van het gemeentelijke Bureau Integriteit naar de kwestie is nog niet afgerond.