Akkoord: 4 miljard extra bezuinigen

Het kabinet ziet af van verdere ingrepen in ambtenarensalarissen en uitkeringen. Dat is volgens direct betrokkenen de uitkomst van een akkoord dat ministers van CDA, VVD en D66 gisteren hebben gesloten om vier miljard euro extra te bezuinigen.

Ook ziet het kabinet af van verlaging van de maximale duur van de WW-uitkering van 5 naar 2,5 jaar. Minister Zalm (Financiën, VVD) had deze extra bezuiniging voorgesteld. Dat leidde tot spanningen met het CDA, dat niet verder wilde bezuinigen op sociale zekerheid.

Premier Balkenende en de ministers Zalm, De Geus (Sociale Zaken, CDA) en Brinkhorst (Economische Zaken, D66) kwamen gisteren overeen tot 2007 4 miljard euro extra te bezuinigen bovenop de reeds afgesproken 13 miljard. Aanvankelijk wilde Zalm vijf miljard extra bezuinigen en lasten verhogen, het CDA hoogstens drie miljard.

De ministers in de sociaal-economische `vierhoek' van het kabinet bereikten gisteren in deze onderhandelingen een plotselinge doorbraak, na een onverwachte meevaller van 500 miljoen, zo zei Zalm 's avonds na het beraad.

Het Centraal Planbureau (CPB) meldde Zalm dat pensioenfondsen minder hoeven te reserveren om te voldoen aan hun verplichtingen dan eerder was berekend. Daardoor stijgen de pensioenpremies, en dus de loonkosten, minder dan voorzien. Vanmiddag zou Zalm de voorstellen aan de gehele ministerraad voorleggen. Die spreekt vandaag over de begroting van 2004.

De extra ombuigingen van vier miljard tot 2007 betreffen onder meer vervroegde besparingen op vut- en prepensioenregelingen. Dat levert volgens betrokkenen ruim 1 miljard op. Minister De Geus zal op Sociale Zaken de komende jaren verder 500 miljoen euro extra bezuinigen op uitvoering van de sociale uitkeringen en op een aantal ,,technische regelingen'' rond de WAO.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) voert volgend jaar een bezuinigingspakket van 1,5 miljard door waaronder volgens betrokkenen ,,enkele honderden miljoenen'' extra, bovenop de reeds voorziene bezuinigingen. Bij de maatregelen hoort de invoering van een eigen bijdrage voor de aanschaf van medicijnen en een verkleining van het ziekenfondspakket, door onder meer de vergoeding voor de anticonceptiepil te schrappen.

Door een voorgenomen verhoging van de accijnzen op tabak en alcohol wordt zo'n 500 miljoen euro extra binnengehaald. Voor een nog onbekend pakket producten moet voortaan het hogere btw-tarief worden betaald.

Betrokkenen konden vanmorgen nog niet zeggen welke consequenties de extra bezuinigingen van 4 miljard tot 2007 hebben voor de begroting van volgend jaar.

Volgens het ministerie van Financiën komt met het pakket het tekort in 2007 niet uit boven de reeds afgesproken 0,5 procent van het bruto binnenlands product.

HOOFDARTIKEL: pagina 7