Aantal doden in Frankrijk hoger

Het aantal geregistreerde sterfgevallen als gevolg van de hoge temperaturen in augustus ligt meer dan 10.000 boven de cijfers van vorig jaar, aldus de centrale begrafenisonderneming in Frankrijk. In een langverwachte toespraak, van vier minuten, heeft de Franse president Jacques Chirac aan het eind van de ochtend daarop voor het eerst gereageerd. Het staatshoofd sprak zijn ,,diepe medeleven'' uit met de slachtoffers en hun nabestaanden en zei dat ,,de oorzaken van dit drama grondig onderzocht [dienen] te worden''. Ook zei hij dat de regering in oktober met voorstellen zal komen om de ,,nationale solidariteit'' met ouderen en gehandicapten ,,doeltreffender'' te maken.

Er is grote commotie in Frankrijk ontstaan omdat Chirac pas gisteren terugkeerde van zijn vakantie van bijna drie weken in het Canadese Québec en al die tijd het stilzwijgen heeft bewaard over wat gezondheidsdeskundigen hebben aangeduid als een `humanitaire ramp'. Chirac spreekt de natie doorgaans snel toe in geval van natuurrampen. Deze keer onderbrak hij niet eens zijn vakantie, zomin als premier Jean-Pierre Raffarin.

De linkse oppostie verwijt de regering-Raffarin waarschuwingen van de eerstehulpinstellingen in de wind te hebben geslagen en haar verantwoordelijkheid voor het ,,nationale drama'' te hebben ontlopen. De kritiek zwol aan met de bekendmaking van steeds hogere sterftecijfers.

Gisteren maakte de centrale begrafenisonderneming in Frankrijk bekend dat er in de eerste drie, uitzonderlijk warme, weken van augustus 10.416 mensen meer zijn overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. De organisatie baseert zich op het aantal verzorgde en nog te verzorgen uitvaarten.

Op basis van deze cijfers verwacht de organisatie dat er over de hele maand augustus 13.632 extra sterfgevallen geregistreerd zullen worden in vergelijking met vorig jaar. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zal de oversterfte ,,minder dan tienduizend'' bedragen.