Wat de VN in Irak doen

De Verenigde Naties hebben in Irak geen sleutelrol bij de wederopbouw van het land na een oorlog die door de VN niet werd gewenst, maar ze zijn niettemin met belangrijke taken belast. Drie VN-agentschappen zijn in Irak actief: het Wereldvoedselprogramma WFP, het VN-kinderfonds Unicef en het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP. Veel van de driehonderd VN-medewerkers voeren taken uit waarmee de VN ook al voor de oorlog waren belast.

De VN keerden in mei, na het officiële einde van de oorlog, naar Bagdad terug en vestigden hun hoofdkwartier in het Canal Hotel, dat gisteren doelwit van de aanslag was. Het mandaat van Sergio Vieira de Mello, speciaal vertegenwoordiger van VN-chef Kofi Annan, was beperkt tot het assisteren en adviseren bij – en uitdrukkelijk niet het controleren van – de ontwikkeling van nieuwe juridische en politieke instanties.

Het WPF speelde een sleutelrol bij het aanvoeren en verdelen van hulpgoederen in het Irak van Saddam Hussein. Die rol speelt het nog steeds. Het verdeelt elke maand 27 miljoen voedselrantsoenen. Het WPF is vaak het doelwit geweest van plunderaars. In juli trok het zijn staf terug uit een grote opslagplaats in Bagdad, na een aanval van plunderaars. Het UNDP houdt zich bezig met het herstel van de infrastructuur. Het voltooide onlangs het herstel van twee pompstations van het rioleringssysteem van Bagdad.