Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Romusha's

Onder de foto `Capitulatie van Japan herdacht' op pagina 3 staat: ,,[...] Verder vroeg hij tijdens de herdenking aandacht voor de romusha's, de van oorsprong Indische mannen die door de Japanners krijgsgevangen werden gemaakt'' (NRC Handelsblad, 15 augustus).

Romusha (Japans voor `ongeschoolde arbeider') waren Indonesiërs, die door de Japanse autoriteiten werden geworven (soms weinig zachtzinnig) als werkkrachten ten behoeve van de Japanse oorlogsinspanning. De Japanners werden bij dat werven krachtig bijgestaan door de latere president van Indonesië, Soekarno, en zijn volgelingen.

Over de aantallen bestaan zeer uiteenlopende schattingen, van honderdduizenden tot enige millioenen. Zij zijn in het algemeen zeer slecht behandeld door de Japanners, voor wie zij kennelijk een verbruiksartikel waren. Schattingen van het aantal omgekomenen gaan van tien- tot honderdduizenden een zee van menselijk lijden.