Remkes wil ambtenaren laten werken tot 55 jaar

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) wil ambtenaren van 55 jaar en ouder stimuleren om vervroegd met werken te stoppen. Dat stelt hij volgende week voor in de ministerraad, zo bevestigde een woordvoerster van de minister vanochtend.

Het voorstel van Remkes staat haaks op het kabinetsbeleid om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te vergroten. Momenteel spreekt de ministerraad over de mogelijkheid om fiscale regelingen voor prepensioen en vut-regelingen versneld af te schaffen.

Volgens Remkes moet dat niet opgaan voor de rijksoverheid. Dat is namelijk een ,,krimpsector'' , volgens de woordvoerder. Door de bezuinigingstaakstellingen van het kabinet zullen bij de verschillende ministeries mogelijke duizenden arbeidsplaatsen verdwijnen. Nu geldt voor reorganisaties bij de overheid het principe van last in, first out. Dat zou echter leiden tot het vertrek van vooral jongere werknemers. ,,Hierdoor ontstaat een qua leeftijd nog eenzijdiger (vergrijsd) personeelsbestand dan al het geval is, met negatieve gevolgen voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening'', schrijft Remkes in een conceptversie van het voorstel in het bezit van persbureau ANP.

Ambtenarenbond AbvaKabo reageert negatief op de plannen van Remkes, die gisteren als een ,,verrassing'' kwamen, aldus CAO-onderhandelaarster E. Merlijn van de vakbond. Volgens Merlijn schept het ministerie met de plannen onzekerheid bij de ambtenaren. De bond wil wel praten over het vervangen van het last in first out-principe, ,,maar daar moet wel wat tegenover staan.'' Volgens Merlijn is het tot dusverre echter niet gelukt daarover afspraken te maken met Binnenlandse Zaken, dat het personeelsbeleid bij de rijksoverheid coördineert. De laatste gesprekken daarover dateren van mei.

Rijksambtenaren kunnen nu vanaf hun 55ste jaar met vervroegd pensioen. Aan die regeling verandert wat Remkes betreft voorlopig niets. Daarnaast moeten individuele ambtenaren gebruik kunnen gaan maken van een zogenaamde plus-regeling. Sommige rijksdiensten, zoals de Belastingsdienst, kennen deze regeling al. De uitvoering ervan was echter stilgelegd vanwege de kabinetsplannen om vervroegd stoppen moeilijker te maken. Remkes wil de regeling nu juist uitbreiden naar meer diensten en departementen. Op langere termijn wil hij wel vasthouden aan het streven om ouderen langer aan het werk te houden. Zo wordt niet getornd aan afspraken van vorig jaar om het mogelijk te maken voor ambtenaren om na hun 65ste door te werken.