Red de groene baret!

De nieuwe kleur van de baretten van de Nederlandse krijgsmacht heeft tot commotie geleid. De nieuwe kleur is groen, en wel zo groen dat hij nauwelijks te onderscheiden is van de traditionele groene baret die in bijna alle landen voorbehouden is aan commando's. Destijds werd de kleur gekozen door een kleermaker in Achnacarry waar op last van Winston Churchill in de Tweede Wereldoorlog een commando-opleidingscentrum kwam. Inmiddels staat deze kleur voor bloed, zweet en tranen van veel mannen, ook in het Nederlandse leger. Bovendien staat de kleur symbool voor de nagedachtenis van de vele commando's die zijn gesneuveld. Het lijkt triviaal om te soebatten over de kleur van een baret maar hier is meer aan de hand dan op het eerste gezicht lijkt.

Ten eerste moet fors op defensie worden bezuinigd. Dan past het niet om door Frans Molenaar een nieuwe kledinglijn te laten ontwerpen voor vele miljoenen euro's. De oude olijfgroene kleur voldeed trouwens prima. Ten tweede heeft overleg omtrent de kleur niet plaatsgevonden. Ten derde zullen internationaal gezien de Nederlandse militairen de risee van het krijgstoneel worden. Beschaamd zullen zij keer op keer moeten uitleggen dat zij géén commando zijn en zich moeten tooien met veren die zij nimmer verdiend hebben. Er zal, ten vierde, geen optisch onderscheid meer zijn tussen commando's en de rest van het leger. In een handomdraai wordt één van de mooiste tradities van het Nederlandse leger de nek omgedraaid. En last but not least worden in één klap veel nog levende en gesneuvelde veteranen geschoffeerd.

Overal worden fouten gemaakt en voor deze fout is generaal Urlings verantwoordelijk en hij heeft deze verantwoordelijkheid ook publiekelijk genomen. Blijkens de twijfel die hij geuit heeft in de pers en het uitstel van het definitieve besluit heeft hij wel degelijk door hoe ongelukkig deze fout is. De korpscommandant van het Korps Commando Troepen (KCT), kolonel van Uhm, heeft zich vervolgens publiekelijk tegen dit besluit gekeerd evenals VVD-defensiespecialist Hans van Baalen en de verwachting was dat het kwaad zou worden gekeerd. Na overleg met minister Kamp is echter besloten om de reeds geplaatste order van 315.000 euro niet ongedaan te maken uit financiële overwegingen. Maar het is een drogreden om de financiële zeperd die gemaakt is in het voordeel van de foute beslissing te laten werken.

Bovendien moet niet worden uitgegaan van 315.000 euro, maar van de kosten voor een nieuwe order van voldoende olijfgroene baretten. Er is nog een groot aantal goede olijfgroene baretten in omloop waardoor de vervangingsorder kleiner kan uitvallen. Voor 240.000 euro kan de olijfgroene baretten order geplaatst worden.

Toch zijn er mogelijkheden om, als deze blunder inderdaad niet ongedaan wordt gemaakt, alsnog tot het gewenste resultaat te komen, uitgaande van het bedrag van 315.000 euro.

Sergeant b.d. Wim Wentink heeft de stichting `Redt de groene baret' opgericht met rekeningnummer 33.66.75.224 t.n.v. W.J. Wentink waarop commando's en sympathisanten geld kunnen storten. De stichting is te vinden op www.chielie.nl/baret/. Er zijn volgens de site van het KCT 6.000 commando's donateur. Als iedereen ongeveer 50 euro betaalt hebben we genoeg geld om minister Kamp zijn laatste argument uit handen te slaan.

De Amersfoortse fabrikant van de reeds gemaakte 90.000 baretten zal benaderd worden voor de vervolgorder van olijfgroene baretten voor wederom 315.000 euro – of minder als blijkt dat nog voldoende goede olijfgroene baretten in omloop zijn.

Tevens zal de fabrikant gevraagd worden om een deel van zijn marge op de groene baretten in mindering te brengen op de eindfactuur die met de Stichting zal worden afgekocht. Stel dat we 10 procent korting kunnen bedingen dan scheelt dit een bedrag van 30.000 euro.

Als te veel geld wordt opgehaald zal het restant ten goede komen aan het KCT waarbij gedacht kan worden aan het commando museum.

De reeds gefabriceerde `mosgroene' baretten kunnen wellicht als ontwikkelingshulp aan een land worden gegeven dat bezig is een nieuw leger te vormen.

Indien deze operatie slaagt en generaal Urlings en minister Kamp zo moedig zullen zijn om hun besluit ongedaan te maken, dan zal ik de korpscommandant kolonel van Uhm vragen om twee mutsdassen ter beschikking te stellen om aan de heren Urlings en Kamp aan te bieden en hen bij die gelegenheid `ere-cursist' te maken. Er kan namelijk maar één ere-commando zijn en dat is prins Bernhard.

Nunc aut nunquam!

Ir. W.R. van Haga is oud-officier KCT.

    • W.R. van Haga