Rechterhand Blair laakt rol Defensie

Het Britse ministerie van Defensie heeft geblunderd in de affaire rond wapenexpert David Kelly die vorige maand vermoedelijk zelfmoord pleegde. Dit heeft mediachef Campbell van de Britse premier Blair gezegd.

Alastair Campbell uitte zijn kritiek gisteren tijdens zijn verhoor door de onafhankelijke commissie-Hutton die de gang van zaken rond Kelly's dood onderzoekt. Zijn uitlatingen vergroten de politieke druk op minister Geoff Hoon van Defensie.

Kelly was een vooraanstaand medewerker van het ministerie van Defensie. Hij bleek de anonieme bron waarop BBC-verslaggever Andrew Gilligan eind mei de beschuldiging baseerde, dat de regering-Blair de dreiging van Iraakse massavernietigingswapens had ,,aangedikt'' om een aanval op Saddams regime te rechtvaardigen. Het ministerie van Defensie bracht Kelly's naam als BBC-bron begin juli naar buiten. Kort daarop werd hij ondervraagd door een speciale onderzoekscommissie van het Britse Lagerhuis. Drie dagen later werd hij dood gevonden.

,,Als je in zo'n situatie verkeert'', aldus Campbell, ,,moet je een zekere mate van controle over het proces hebben. Je kunt dit soort informatie niet zomaar naar buiten laten druppelen als onduidelijk is hoe deze zich vervolgens zal ontvouwen.'' Kelly had op eigen initiatief aan zijn chef op Defensie gemeld dat hij met media had gesproken, maar ook erbij gezegd dat hij zich niet kon voorstellen de BBC-bron te zijn.

Blairs mediachef Campbell zei gisteren het van groot belang te achten dat Kelly zou getuigen voor de Lagerhuiscommissie ,,om de waarheid boven tafel te krijgen''. Op de vraag van de commissie-Hutton of de wapenexpert niet de speelbal was geworden tussen twee grote instituten, Downing Street en de BBC, met Kelly in het midden, antwoordde Campbell dat de aantijging over het aandikken ,,heel, heel, heel ernstig'' was.

Campbell, die viereneenhalf uur aan de tand werd gevoeld, herhaalde zijn eerdere ontkenning dat hij zich in september vorig jaar bij de totstandkoming van het Irak-dossier op geen enkele wijze had bezondigd aan het aandikken (`sexed up') van de Iraakse dreiging. ,,Ik had geen input, output of invloed in enig stadium van het proces'', zei hij.

Wel had Campbell er bij het Joint Intelligence Committee (JIC) op aangedrongen het rapport zo droog mogelijk te houden. De vraag waar de omstreden 45-minutenclaim – Saddam kan verschillende massavernietigingswapens binnen 45 minuten inzetten – vandaan was gekomen, verwees Campbell door naar JIC-voorzitter John Scarlett. Hij moet nog voor de commissie-Hutton verschijnen.

De commissie-Hutton bracht gisteren ook een e-mail van 14 juli naar buiten van BBC-verslaggever Gilligan, gericht aan de voorlichter van de Liberal Democrats in het parlement. Daarin raadt Gilligan aan Kelly voor de Lagerhuiscommissie te ondervragen over het Irak-dossier, en dan met name over ,,het soort dreiging dat Irak vormde in september 2002''.