PvdA

Voorzitter Koole van de PvdA, die voor een nieuwe zittingsperiode kandideert, wil bijdragen aan de vernieuwing van deze partij en meent dat de PvdA wars moet zijn van elke arrogantie en de geloofwaardigheid en de integriteit van de politici hoog in het vaandel moet voeren.

Na lezing van de columns van J.L. Heldring van 7 en 14 augustus, moet de PvdA wel een volte farce maken om deze, met de mond beleden, vernieuwing te beleven. De in de column van Heldring aan het woord gelaten prof. Ellemers schetst een onthutsend beeld van decadentie in de politieke cultuur waaraan in het bijzonder de PvdA-machthebbers zich schuldig maken.

Dat het ook anders had gekund blijkt uit de dit jaar verschenen dissertatie van de heren Vingerling en Schouten over de politieke partij Democratisch-Socialisten '70 waarvan dr. Drees jr. de voorman was. Drees komt uit dit proefschrift naar voren als een idealistisch sociaal-democratisch politicus die met non-conformistische ideeën over de publieke zaak de Nederlandse politieke zaak bestookte, waarvan de logica vandaag nog iedereen opvalt en wiens ideeën nog niets aan actualiteit hebben ingeboet.

    • Mr. A.P. Mensert Spaanderman