Protest-site van asielpersoneel

Medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben een website getiteld `Asielactie' (www.asielactie.tk) opgericht waarop ze reacties verzamelen tegen ,,de versnelde afbraak van de asielopvang''. Het is voor het eerst dat COA-werknemers zich verenigen in hun kritiek.

Het ministerie van justitie dat verantwoordelijk is voor het vreemdelingenbeleid wil dat het COA het aantal asielcentra fors terugdringt omdat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt sinds de verscherpte Vreemdelingenwet, terugloopt.

Op de site is COA-personeel het daarmee eens, maar de inkrimping gaat te snel, schrijven ze. ,,Wij voeren geen actie omdat wij bang zijn onze baan te verliezen. Ook niet om alle asielzoekers in Nederland te houden. Wel tegen het verkeerde (inhumane) asielbeleid en de uitvoering hiervan.'' Als gevolgen van dat beleid noemen ze ,,toenemende agressie van asielzoekers, toenemende psychische klachten, verhoogde werkdruk en verlies aan kwaliteit''.

De site heeft sinds de opening vorige maand meer dan 150 serieuze reacties opgeleverd van mensen die mee willen doen. Er werken bij het COA circa 2.700 mensen. ,,Er wordt gesold met mensen door ze van het ene sluitende centrum naar het andere te vervoeren'', schrijft een COA-medewerker op de site. Een ander: ,,Kom in actie en bedenk dat je tenminste iets hebt gedaan om het tegen te houden!'' Er zijn ook negatieve reacties.

De initiatiefnemers willen ,,de overheid overreden om COA (financiële) ruimte te geven om, op een voor asielzoekers en medewerkers humane manier, te krimpen''. Misschien een grootschalige demonstratie zeggen collega's. De initatiefnemers willen eerst een gesprek met de directie alvorens commentaar te geven. In een brief van 14 augustus aan alle medewerkers, schrijft algemeen COA-directeur H. Janssen ,,zich vergist'' te hebben in de krimp. ,,De logistieke problemen zijn groter dan verwacht.'' Hij schrijft reacties van het personeel op prijs te stellen.

    • Japke-d. Bouma