Levens worden gratis gered

Avonturiers wier leven gered wordt, zoals nu dat van Arjen Hilbers, krijgen daarvoor zelden de rekening gepresenteerd. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) voert op zee jaarlijks zo'n 1.500 reddingen uit en werkt in principe kosteloos. ,,Ons inkomen bestaat uit jaarlijkse donaties van `redders aan de wal' en uit eenmalige schenkingen. En het merendeel van onze medewerkers is vrijwilliger'', zegt een woordvoerster.

Zestig procent van de reddingen betreft watersporters. ,,Als ze al donateur van ons zijn, geven ze vaak een extra gift. Maar wij presenteren alleen een rekening bij `hulp aan derden', bijvoorbeeld voor het afzetten van een monteur op een moeilijk bereikbaar schip. Het redden van levens gebeurt kosteloos. Daarnaast bestaat er een grijs gebied bij het bergen van schepen die in moeilijkheden komen, een gebied waarin ook commerciële bergers actief zijn.''

In de meeste kustlanden bestaan vergelijkbare reddingsorganisaties als de KNRM. In Europa is alleen Denemarken een uitzondering. Daar wordt de hulp aan drenkelingen door de overheid uitgevoerd. In veel landen bestaat een mengvorm waarbij de overheid vrijwilligersorganisaties met subsidie ondersteunt. In de Verenigde Staten worden reddingen door de federale Coastguard uitgevoerd.

De reddingen van bergbeklimmers worden veelal door de verzekering betaald. Cas de Stoppelaar, honorair consul van Nepal, onderscheidt ruwweg twee soorten reddingen in Nepal. ,,De meeste trekkers die in moeilijkheden komen bevinden zich beneden de 5.000 meter. Die kunnen opgehaald worden door helikopters. Die kosten zo'n twee- tot drieduizend dollar per uur, het zijn particuliere helikoptermaatschappijtjes. Dat bedrag en de overige repatriëringskosten worden altijd door de verzekering vergoed.'' Zo'n verzekering wordt altijd aangeraden door reisbureaus. Kosten voor werelddekking: circa 2,40 euro per dag.

De echte bergbeklimmers, die boven de 5.000 meter gaan, zijn op zichzelf aangewezen, zegt de Stoppelaar. ,,De Nepalese overheid doet niets. Als er hulp ingeroepen moet worden van extra sherpa's, dan betaalt de expeditie die meestal zelf. En het komt ook wel voor dat er geen hulp mogelijk is. Dat een klimmer in nood sterft waar anderen bij zitten. Maar dat is uitzondering.''