Inflatie

Uit het artikel `Inflatie meten is een mijnenveld' (NRC Handelsblad, 7 augustus) zou men kunnen opmaken, dat inflatie een verschijnsel is, dat men maar moet aanvaarden. Maar op 6 juni j.l. schreef u, dat met een gemiddelde prijsstijging van 2,3 procent op jaarbasis het kapitaal in Nederland iedere 29 jaar halveert. In de periode 1998-2003 was de waardevermindering van het geld zelfs 50 procent, aldus dit bericht.

Men is tegenwoordig beducht voor deflatie, misschien niet geheel zonder reden. Maar inflatie (men kan er van alles bijhalen: indexering, Keynes, opkrikken economie) is oneerlijk. En een ramp, wel in het bijzonder voor de sociaal zwakkeren. De meer welgestelden weten zich wel in te dekken.

    • J.H. ter Kulve