Herstel bij Vopak gaat langzamer

Opslagconcern Vopak heeft zijn winst in het afgelopen half jaar met 31,2 procent zien dalen tot 31,3 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar bedroeg de winst 45,5 miljoen euro. De omzet liep in het eerste halfjaar met 8 procent terug en kwam uit op 371 miljoen euro. De winst per aandeel daalde van 0,89 euro per aandeel in het eerste halfjaar van 2002 tot 0,54 euro per aandeel dit jaar.

Hoewel Vopak in het eerste kwartaal een aantal incidentele tegenvallers had in de Europese divisies, uitte het concern eerder de verwachting dat in het tweede kwartaal het herstel in zou zetten. Het herstel blijkt nu trager te verlopen dan verwacht.

Als belangrijkste oorzaak voor de teruggang van het resultaat ten opzichte van 2002 noemt Vopak de dure dollar. Zonder valuta-effecten zou de winst van het bedrijf 7,5 miljoen euro hoger zijn geweest. Het bedrijfsresultaat verminderde door de dure dollar met 9,3 miljoen euro. Ook desinvesteringen hebben een negatief effect gehad. Ten opzichte van dezelfde periode in 2002 verbeterden de resultaten van de divisie Azië in lokale valuta, terwijl in Noord-Amerika gemeten in dollars het resultaat ongewijzigd bleef. Het resultaat van de divisie Latijns-Amerika bleef in lokale valuta achter.

Voor het tweede halfjaar verwacht het Rotterdamse bedrijf een lichte verbetering ten opzichte van de resultaten van het eerste halfjaar. Vopak neemt aan dat er een minimale economische groei zal zijn op de relevante markten in West-Europa en Noord-Amerika, voortgaande groei in Azië en een gematigde groei in Latijns-Amerika. Ook de extra capaciteit die beschikbaar komt in Singapore en de recente overnames in China, Noord-Amerika en Latijns-Amerika moeten bijdragen aan het verwachte positievere resultaat.