`Handhaaf WW-regels artiesten'

De speciale WW-bepalingen voor musici en andere artiesten moeten blijven bestaan. Kunstenaars zijn tussen hun projecten en optredens door nu eenmaal vaak werkloos.

Dat schrijft de vakbond FNV KIEM aan de Kamercommissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Cultuur. Als de nieuwe Wet werk en bijstand wordt ingevoerd, vervalt het huidige recht van kunstenaars op WW.

Voor werknemers geldt dat ze gedurende 26 van de aan hun werkloosheid voorafgaande weken moeten hebben gewerkt om voor WW in aanmerking te komen. Het kabinet wil deze eis aanscherpen tot 39 van de 52 weken. Voor artiesten geldt nu nog de bijzondere bepaling dat ze 16 van de voorafgaande 39 weken gewerkt moeten hebben. In de nieuwe WWB – die de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgende week bespreekt – is volgens FNV Kiem deze uitzondering geschrapt.

De vakbond waarschuwt voor uitstroom van jong en veelbelovend talent, vooral in de sectoren drama, dans en pop, waar korte contracten normaal zijn. ,,Maar ook gevestigde artiesten en musici van naam zullen hun beroep niet meer kunnen uitoefenen omdat ze in de tussenliggende periode geen inkomen meer hebben''.