`F. Vogelpest' was eigen verzinsel van ambtenaar

De ambtenaar van de Belastingdienst in Heerlen die in maart aan circa honderd asielzoekers sofi-nummers heeft verstrekt onder de fictieve naam F. Vogelpest, heeft op eigen houtje gehandeld. Van enige druk vanuit de ministeries van Sociale Zaken en Landbouw is geen sprake geweest. Dit antwoordt staatssecretaris Wijn (Financiën) op vragen van CDA en SP-Kamerleden. Volgens Wijn is uit onderzoek van de rijksrecherche gebleken dat de ambtenaar geen contact heeft gehad met de betrokken ministeries. Door het sofi-nummer konden de asielzoekers aan de slag bij het ruimen van bedrijven die met vogelpest waren besmet. Wijn onderstreepte dat het verstrekken van een sofi-nummer aan een groep personen onder een gefingeerde naam en geboortedatum ,,fout'' is. Volgens Wijn, die antwoordt namens de ministers De Geus (Sociale Zaken) en Veerman (Landbouw), heeft ook het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) niet volgens de regels gehandeld. Het CWI zou zorgen voor werkvergunningen voor asielzoekers. Die heeft deze pas 28 maart verstrekt, waardoor de asielzoekers twee weken lang zonder vergunning werkten.