Extraatje minima in Amsterdam

Amsterdammers die geen kans hebben op werk en al jarenlang moeten leven van een minimuminkomen krijgen een langdurigheidtoeslag. Het gaat om circa 12.750 huishoudens die eenmalig in aanmerking komen voor €450 voor gezinnen en €400 voor alleenstaanden. De uitgaven worden voor 1.820.000 euro gedekt uit het Gemeentefonds en voor 3.800.000 euro uit de voorziening `Bijzondere bijstand'. Uit onderzoek van het Nibud bleek onlangs dat veel huishoudens die leven op het sociaal minimum nauwelijks rond kunnen komen zonder hulp van de gemeente. ,,Met name voor gezinnen met kinderen kan de situatie schrijnend zijn omdat er bijvoorbeeld geen geld is om kinderen aan sport te laten deelnemen'', aldus wethouder Oudkerk.