Deskundigen: rol Al-Qaeda

De bloedige bomaanslag op het landelijk hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Bagdad draagt de vingerafdrukken van moslimextremistische groeperingen als Al-Qaeda en Ansar al-Islam. Dat is de teneur van verschillende commentaren van Iraakse en buitenlandse specialisten, van wie sommigen betrokken zijn bij het onderzoek naar de aanslag van gisteren.

Hoewel de aanslag nog door niemand is opgeëist, wijzen veel vingers in de richting van moslimextremistisch verzet en veel minder naar Ba'athisten, aanhangers van de verdreven Iraakse leider Saddam Hussein.

De hoogste Amerikaanse civiele leider voor Irak, de terrorisme-expert Paul Bremer, waarschuwde de dag voorafgaand aan de aanslag nog voor de gestage instroom naar Irak van moslimextremisten uit het buitenland, onder wie mogelijk leden van het terreurnetwerk van terroristenleider Osama bin Laden. Ook Bernard Kirk, de voormalige politiecommissaris van New York en aanwezig in Irak voor de wederopbouw van de Iraakse politiemacht, vindt ,,de enorme hoeveelheid explosieven'' die bij de aanslag zijn gebruikt, kenmerkend voor de manier waarop terreurgroepen zoals Al-Qaeda te werk gaan. Hij noemde het evenwel te vroeg om beschuldigingen te uiten.

Velen zien de hand van buitenlandse extremisten omdat in Irak minder weerzin zou bestaan tegen de Verenigde Naties dan tegen de Amerikaanse bezettingsmacht. De Iraakse Islamitische Beweging van Verzet, een moslimextremistische groepering die meer dan een week geleden via het Arabische televisienetwerk Al-Jazira nog bedreigingen uitte aan het adres van de Verenigde Staten, liet gisteren in een geschreven verklaring weten de aanslag te veroordelen. Volgens de groepering zouden de Irakezen hun verzet nooit richten op de VN.

Niet iedereen bleek het daarmee eens. Ibrahim al-Jaafari, voorzitter van de Iraakse regeringsraad, legde de verantwoordelijkheid rechtstreeks bij de overblijfselen van het voormalige Iraakse regime. ,,Dit is het werk van slechte elementen die onschuldige Irakezen proberen te treffen'', aldus Al-Jaafari.

Dia'a Rashwan, een Egyptische specialist in het moslimextremisme, is er echter van overtuigd dat het Iraaks verzet de VN gedoogt. De internationale organisatie ijvert immers voor een snel vertrek van de Amerikaanse bezettingmacht. De enigen die de VN in het hart willen raken zijn moslimextremistische groeperingen als Al-Qaeda, aldus Rashwan tegenover het Amerikaanse persbureau AP.