De hand van Nelson Monte reikt heel ver op Curaçao

In Willemstad is het proces tegen de van corruptie verdachte FOL-voorman Nelson Monte begonnen. Politici en ondernemers werden niet armer van Monte's machtige netwerk, zo bleek uit de dagvaarding.

Er valt een diepe stilte in de zaal van het paleis van justitie in Willemstad als Nelson Monte, de godfather van Frente Obrero Liberashon (FOL), de grootste politieke partij op de Antillen, binnenstapt. Monte, rijzig en grijs krullend haar, komt niet binnen als verdachte, maar als volksheld. Minzaam groet hij medestanders op de publieke tribune. Schijnbaar onverstoord stelt hij zich tegenover de rechter op voor de microfoon alsof hij elk moment een politieke redevoering kan gaan houden. Alleen zijn kleding, een grauwgroen hemd en dito broek, gevangeniskledij, geven aan dat hij verdachte is – in een van de grootste corruptieprocessen op de Antillen.

Monte verblijft ook niet in de beruchte Bon Futuro-gevangenis op Curaçao (voorheen Koraalspecht), maar op eigen kosten in de luxe-vleugel van een ziekenhuis in Willemstad. Want Monte is ziek, betoogt zijn advocaat, mr. E. Sulvaran. Hij is hart- en leverpatiënt en zou een verblijf in de gevangenis niet overleven. Met alle gevolgen van dien, waarschuwt Sulvaran rechter Foppen en behandelend officier Van der Werff in een pleidooi om zijn cliënt onmiddellijk op vrije voeten te stellen. ,,Ik vind niet dat hij een dergelijk risico moet lopen.''

Maar Van der Werff is onverstoorbaar tijdens de twee dagen durende marathonzitting. Citerend uit de dagvaarding tekent hij de spilfunctie die Monte volgens Justitie speelde bij corruptie- en omkopingspraktijken. Hoe hij als adviseur van de Frente-ministers en gedeputeerden greep had op de Antilliaanse politiek en daarmee op de privatisering van de Post Nederlandse Antillen NV. Hoe hij een bevriende zakenrelatie commissievergoedingen tot 200.000 Antilliaanse gulden (100.000 euro) toeschoof voor de verkoop van dat postbedrijf op de internationale markt, daarbij gebruikmakend van vervalste namen onder de briefwisseling. Hoe dat bevriende bedrijf, Basia Winkel Corporation, met vervalste brieven de directie van het postbedrijf liet denken dat Basia de enige vertegenwoordiger was voor verkoop op de internationale markt en dus recht had op voorschotten op commissievergoedingen à raison van 150.000 Antilliaanse gulden.

Samen met partijgenoot en recente verkiezingsoverwinnaar Anthony Godett en met de huidige premier Mirna Godett zat Monte in het bestuur van de stichting `Papa Godett', genoemd naar de roemruchte oprichter van Frente. Een stichting met de nagedachtenis van Papa Godett in het vaandel; sociale rechtvaardigheid en hulp aan noodruftigen, maar in de praktijk volgens justitie een handige sluis voor het wegwerken van steekpenningen en smeergeld en inmiddels gedagvaarde partij in het strafproces. Zo stortte de stichting Jupiter 50.000 gulden op rekening van de stichting Papa Godett. Deze gunde een bouwproject aan de Caracasbaai aan Penstock Enterprises, maar achter die naam gaat dezelfde stichting Jupiter schuil.

Anthony Godett zelf was toen gedeputeerde van Openbare Werken en Ruimtelijke Ontwikkeling. Als voorzitter van de stichting Papa Godett had hij de beschikking over de stichtingskas. Mirna Louisa-Godett was secretaris. Of zij wist van die frauduleuze praktijken moet haar verhoor in november duidelijk maken, zo bleek tijdens de zitting.

De hand van Monte op het eiland reikte ver, blijkt uit het justitiedossier. Gedeputeerde José Middelhof was in 2000/2001 voorzitter van de raad van commissarissen van de luchthaven Hato, de NV Curinta. Ook Monte maakte deel uit van het bestuur en toen er voor miljoenen verbouwd moest worden, benoemde de raad van commissarissen de oom van Middelhof, Eugene Middelhof tot voorzitter van de bouwcommissie `nieuwbouw Airport Terminal'. Eugene Middelhof diende voor tonnen aan vervalste declaraties in, zo blijkt uit het justitiedossier. Via ambtenaren die in het spel betrokken waren, werden begrotingen bij de directie ingediend met vervalste stempels van de Dienst Openbare Werken waaruit moest blijken dat die gecontroleerd en goed bevonden waren. Gedeputeerde Middelhof zelf beloofde volgens Justitie ,,door giften en beloften, machtsmisbruik en/of het verschaffen van mededelingen en informatie'' deelopdrachten aan de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij voor de aanleg van voorrijwegen en parkeerplaatsen bij de luchthaven, op voorwaarde dat hij een percentage van de aanneemsom zou krijgen. Ook gedeputeerden van andere politieke partijen deelden volgens Justitie in de weelde van steekpenningen en smeergeld en valsheid in geschrifte.

Anthony Godett, persoonlijk ter zitting aanwezig om tijdens de veelvuldige schorsingen iedereen ervan te overtuigen dat hier een spookproces gaande was, krijgt op een later tijdstip een dagvaarding. De komende maanden moet de rechter-commissaris 160 personen horen ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de strafzaken in november. Monte verblijft voorlopig in voorarrest, zij het in de luxe-vleugel van het ziekenhuis.

    • Jos Verlaan