Crisis raakt banenmotor kleinbedrijf

De werkgelegenheid in het midden- en kleinbedrijf (MKB) is voor het eerst sinds het begin van de jaren tachtig gedaald. Het aantal banen in het MKB is tussen juli 2002 en juni 2003 met 66.000 afgenomen.

Dit heeft de brancheorganisatie MKB-Nederland vanmorgen bekendgemaakt. De afname van de werkgelegenheid is het gevolg van de economische krimp vorig jaar met 1 procent in het MKB. Het aantal banen in de branche is goed voor twee vijfde van de werkgelegenheid in Nederland. ,,Waar het MKB jarenlang de banenmotor van Nederland is geweest, is nu voor het eerst sprake van afname van de werkgelegenheid'', zei L. Hermans vanmorgen bij zijn eerste publieke optreden als voorzitter van MKB-Nederland.

Ook het aantal MKB-bedrijven is na een jarenlange stijging licht afgenomen, vooral binnen de zakelijke dienstverlening. ,,Het MKB is niet meer de groeier en trekker van de Nederlandse economie die het tot voor kort was. De ongunstige exportcijfers in consumentenbestedingen houden de arbeidsmarkt onder druk'', zei Hermans. Doordat bedrijven tot op heden terughoudend zijn geweest met het ontslaan van mensen, bestaat volgens MKB-Nederland de kans dat binnenkort alsnog 150.000 banen verdwijnen.

Om die reden bepleitte Hermans een stimulerend arbeidsmarktbeleid door het kabinet-Balkenende. MKB-Nederland is tegen de voorgenomen bezuinigingen op onder meer de SPAK, de subsidieregeling voor bedrijven die langdurig werklozen in dienst nemen. ,,We hoeven niet meer geld, maar we willen behoud van het bestaande budget'', zei Hermans. MKB-Nederland heeft liever een vrij te besteden bedrag dat werkgevers en vakbonden samen kunnen uitgeven aan het scheppen van banen, dan een vastgelegd budget. ,,Giet het niet in beton'', zei Hermans. De hardste klappen vallen in de metaal-technische sectoren, die goed zijn voor bijna de helft van het banenverlies in het midden- en kleinbedrijf. Doordat in deze sectoren naar verhouding veel mannen werken, is het aandeel van de mannelijke bevolking in de werkgelegenheid van het MKB afgenomen: een daling met 1 procentpunt tot 61 procent. Het aandeel van de vrouwen in de werkgelegenheid is juist met 1 procentpunt toegenomen, tot 39 procent van de beroepsbevolking van het MKB. Van alle werknemers van het MKB is ruim 9 procent allochtoon, net als in 2002.