Altijd prijs bij extreem weer

De langdurige droogte maakt de kwetsbaarheid van veel sectoren duidelijk. ABN Amro pioniert op het gebied van weercontracten die de risico's moeten ondervangen. `De bank keert altijd uit'.

De ijscoman mag het deze hete zomer extra druk hebben, voor in elk geval één groep bankiers bij ABN Amro geldt hetzelfde. Zij werken op de afdeling waar weercontracten worden afgesloten. Daarmee kunnen bedrijven zich (alsnog) tegen de aanhoudende droogte indekken.

,,Het loopt inderdaad storm. Het extreme weer maakt de risico's van het weer duidelijker, bijvoorbeeld ook voor de binnenvaart'', zegt Alex Schippers, bij ABN Amro wereldwijd verantwoordelijk voor de zogeheten weer-derivaten. Dat zijn financiële instrumenten waarvan de waarde door het weer (droogte, temperatuur) wordt bepaald.

Energieproducenten dreigden onlangs hun productie te moeten staken, gezien de hoge temperatuur van het koelwater. ,,Wanneer dergelijke bedrijven nu nog hun risico's willen afdekken, betalen ze natuurlijk veel meer dan wanneer ze dat bijvoorbeeld in januari hadden gedaan. Dan hebben we ook nog niet de beschikking over onze weersverwachtingen die drie maanden vooruitkijken.''

Volgens Schippers heeft dit jaar meer dan de helft van de energieproducenten in Nederland de mogelijke consequenties van goed of slecht weer afgedekt. Dat gaat als volgt: zo'n producent weet bijvoorbeeld dat hij in problemen raakt wanneer er meer dan vijf dagen met tropische temperaturen voorkomen. Contractueel kan dan worden afgesproken dat bij elke tropische dag extra de energieproducent een bedrag krijgt uitgekeerd, waarmee hij bijvoorbeeld stroom uit het buitenland kan betrekken. Hoe de contracten er precies uit zien wil de bank uit concurrentieoverwegingen niet zeggen.

,,Het is niet te vergelijken met een verzekering: de bank zal altijd uitkeren aan de producent ook al is er van schade helemaal geen sprake. Een verzekeraar laat eerst een inspecteur komen om te bekijken of er wel daadwerkelijk moet worden uitgekeerd'', aldus Schippers.

De Nederlandse elektriciteitsproducenten zijn weinig mededeelzaam over hun beleid met betrekking tot de weercontracten die nog maar een jaar of vijf bestaan. Wel vindt de sector de premies behoorlijk aan de prijs. Volgens marktleider Electrabel wordt op dit moment geen gebruik gemaakt van de financiële mogelijkheden, ,,maar in de nabije toekomst wordt dat niet uitgesloten. Op dit moment kijken we naar de mogelijkheden en de risico's'', zegt een woordvoerder. Bij Essent zwijgt men ,,uit strategische overwegingen'' over de zogeheten derivaten.

ABN Amro is wereldwijd marktleider in het afsluiten van weercontracten die in het afgelopen jaar een gezamenlijke waarde van bijna 4 miljard euro bereikten. ,,Een bestuursvoorzitter van een groot concern kan niet meer met het excuus aankomen dat het weer tegenviel. Dergelijke risico's, zoals dat ook met een dure of goedkope dollar mogelijk is, kan je tegenwoordig afdekken'', zegt Schippers. Vorig jaar nog sloot de bank een van de grootste weercontracten af met een grote bouwonderneming, aldus The New York Times afgelopen week, waarbij de bank 10 miljoen euro per dag zou betalen wanneer het meer dan 19 dagen zou vriezen. Lucratief, want die 19 dagen werden niet gehaald.

Schippers zegt zich geen zorgen te maken over de huidige droogte en warmte in het westen van Europa. ,,We zijn we van Brazilië tot Australië actief op dit vlak, waardoor tegenvallers op de ene plek kunnen worden gecompenseerd door meevallers op de andere plek.''

En mocht de huidige droogte toch extra kosten met zich meebrengen, dan kan de bank dit wellicht compenseren met de verdiensten van `weergaloos sparen'. In juni kon de particuliere klant zijn spaargeld voor drie maanden vastzetten op een internetrekening: zou de temperatuur in augustus gemiddeld onder de 20,85 graden blijven, dan werd een rente van 7,5 procent uitgekeerd. Bij hogere temperaturen gold een rente van slechts 2 procent. Inmiddels noteert augustus tot en met gisteren een gemiddelde temperatuur 27,3 procent, zo meldt de website van de bank. ,,Bij een slechte zomer had je met de extra rentevergoeding misschien een reis naar Spanje kunnen boeken. Door het mooie weer van de laatste tijd is dat helemaal niet nodig'', zo verzacht Schippers alvast het leed van de spaarders.

    • Erik van der Walle