Aanpak topsalaris op lange baan

Het kabinet stelt de fiscale aanpak van excessieve beloningen in het bedrijfsleven voorlopig uit. Dat heeft het ministerie van Financiën vandaag bevestigd. Het kabinet wil eerst bezien of het bedrijfsleven zelf in staat is om buitensporige beloningen tegen te gaan.

De commissie Tabaksblat presenteerde begin vorige maand 140 aanbevelingen die moeten leiden tot een beter ondernemingsbestuur in Nederland. De code is deels een reactie op de maatschappelijke discussie die ontstond naar aanleiding van excessieve topsalarissen, opties en gouden handdrukken. De code legt onder meer vast dat de flexibele beloning (opties, bonussen) maximaal gelijk mag zijn aan het vaste salaris. Verder wordt voorgesteld het aantal commissariaten per persoon beperkt. Uiteindelijk moet de code kracht van wet krijgen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën zijn beloningen in opties en natura moeilijk aan te pakken. ,,Er zijn bijna altijd wel juridische constructies om aan de fiscus te ontkomen. Hans Hoogervorst (minister van Financiën in het vorige kabinet) heeft dat ook al vanaf het begin benadrukt.''

Het wettelijk `dichttimmeren' van de vluchtroutes, zou veel nieuwe fiscale regelgeving en mankracht vergen. ,,Onze voorkeur gaat daarom uit naar de code van Tabaksblat'', aldus de woordvoerder.

Het uitstel van de fiscale maatregelen wordt één dag bekend voordat de president-commissarissen van de vijftig grootste beursfondsen zich in Amsterdam buigen over de code. In de aanloop naar deze vergadering hebben veel topmannen hun onvrede over `Tabaksblat' al naar buiten gebracht. Met name de voorgestelde benoemingstermijn van vier jaar voor bestuurders, de maximering van de bonusregelingen en de invloed van de aandeelhouders op de salarissen van bestuurders, leidt tot veel kritiek. In het najaar volgt een definitieve versie van de code, tot 5 september bestaat de gelegenheid om kritiek te leveren.