Verdere stijging van werkloosheid

De werkloosheid is afgelopen maanden verder opgelopen, tot 5,5 procent van de beroepsbevolking. Vorige maand lag dat cijfer nog op 5,4 procent, het hoogste peil sinds 1997. De werkloosheid treft vooral jongeren, van wie inmiddels 11,9 procent geen baan heeft.

Dit blijkt uit de werkloosheidscijfers, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepubliceerd.

Nederland telde in de maanden mei, juni en juli gemiddeld 414.000 werklozen, 105.000 personen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In deze periode is de werkloosheid altijd iets hoger dan gebruikelijk, doordat veel jonge mensen van school komen terwijl bedrijven in de vakantieperiode weinig personeel werven. Ook gecorrigeerd voor dergelijke seizoensinvloeden is de werkloosheid met 105.000 personen toegenomen, van 303.000 tot 408.000 werklozen.

Was vorig jaar nog 4,1 procent van de beroepsbevolking werkloos, inmiddels ligt dat percentage ruim een derde hoger. Onder mensen tussen 15 en 24 jaar is de werkloosheid toegenomen van 9,9 procent tot 11,9 procent, ruim twee keer zoveel als het gemiddelde.

Hoewel bij reorganisaties ouderen relatief vaak worden ontslagen ligt in de leeftijdsgroep 45 tot 64 jaar de werkloosheid met 3,8 procent (tegen 2,9 procent vorig jaar) onder het gemiddelde. Dat komt vooral doordat de omvang van de beroepsbevolking onder ouderen naar verhouding gering is. In de leeftijdscategorie 25 tot 44 jaar ligt de werkloosheid met 5 procent tegen het gemiddelde.

Ondanks de onderlinge verschillen, neemt de werkloosheid over de hele linie toe. In absolute getallen zijn er iets meer werkloze mannen dan vrouwen. De werkloosheid onder vrouwen ligt met 6,4 procent toch hoger dan onder mannen (4,8 procent), doordat de omvang van de vrouwelijke beroepsbevolking geringer is dan de mannelijke.