Uitgevers dagvaarden DNB wegens knipsels

De columnisten Adriaan Hiele en Klaas Breukelaar en de uitgevers PCM (onder andere NRC Handelsblad) en De Telegraaf dagvaarden De Nederlandsche Bank (DNB). Zij vinden dat DNB hun een vergoeding moet betalen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk. DNB maakt voor haar 1.700 werknemers een digitale databank, waarin artikelen uit verschillende dagbladen worden opgenomen.

Volgens DNB zijn de periodieken die zij haar werknemers aanbiedt, geen databanken in de zin van de Databankenwet en is zij daarom niet verplicht een vergoeding te betalen voor het gebruik van de artikelen. Ook zou het bedrijf op basis van de `persexceptie' in de Auteurswet krantenartikelen mogen verspreiden binnen de onderneming.

Maar volgens advocaat E. van Gelderen van de uitgevers en de columnisten ,,mag niemand zonder toestemming artikelen uit de krant verveelvoudigen of openbaar maken''. De persexceptie geldt volgens hem ,,alleen voor nieuwsartikelen en voor persorganen onderling''. Over de databankenkwestie zegt Van Gelderen: ,,Of de databank van DNB wel of geen databank is in de zin van de Databankenwet is een juridische discussie. Wij vinden van wel.''

In juli dit jaar kwamen de dagbladuitgevers en de drie grootste commerciële knipseldiensten na een hoogoplopend geschil tot een overeenkomst over de vergoedingen. De drie knipseldiensten rekenen nu een toeslag van 50 cent, die wordt afgedragen aan de uitgevers. De prijzen voor de diensten stegen daarmee met ongeveer 27 procent.