Sluiergevecht niet echt af

Is de islam een belemmering of een steun bij de emancipatie van migrantenvrouwen? Die vraag staat vanavond centraal in de korte documentaire Sluiergevecht van Marijke Vreeburg en Adelheid Kapteijn.

De film volgt de moslimvrouwen, Seçil Arda, Famile Arslan en Naema Tahir. Seçil Arda is Nederlandse van Turkse afkomst. Ze is econoom en adviseert de overheid bij het integratiedebat. Is niet gesluierd. Arda vindt dat het de hoogste tijd is dat moslimvrouwen het recht in eigen hand nemen. Ze vindt dat de islam een negatieve invloed heeft op de emancipatie van moslima's. ,,Nee, nee, niet alleen de kledingvoorschriften'', zegt ze. Maar wat meer, zegt ze niet.

Interessant wordt het als Arda in Istanbul wordt aangesproken door een zwaar gesluierde vrouw uit Saoedi-Arabië. De vrouw vraagt Arda wat ze vindt van de positie van de vrouw. Arda begint haar de les te lezen dat ze zich niet moet laten onderdrukken. De vrouw sputtert tegen dat ze alles heeft wat haar hartje begeert, behalve een ding. Maar wat dat is zullen we helaas niet weten, want Arda valt haar in de rede. Jammer.

Famile Arslan is de eerste en enige advocate met een hoofddoek in Nederland. Afgelopen maart verdedigde ze de Amsterdamse meisjes die niet meer met gezichtssluier op school mochten komen. Arslan is Turks van origine. Ze woont bij haar ouders en is ,,min of meer kostwinner'', zegt ze. Religie is voor haar erg belangrijk. Op de vraag of de islam haar heeft gesteund in haar emancipatie antwoordt ze: ,,Als je vindt dat ik geëmancipeerd ben, wel, ja.'' Wat zij hier zelf van vindt komt niet aan de orde. Terwijl je als kijker toch benieuwd bent naar haar grenzen.

Naema Tahir is een Pakistaanse, die opgroeide in Engeland en Nederland. Ze is ambtenaar bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ze woonde enkele jaren in Pakistan. Nu is ze getrouwd met een Nederlandse man. De koran is voor haar geen uitganspunt meer. Ze volgt haar intuïtie en maakt haar eigen keuzes. Wanneer zij samen met haar zus is, concluderen de twee dat het zusje veel Pakistaanser is dan Naema. Maar waarin ze dan van elkaar verschillen komt nauwelijks aan de orde. Misschien is twintig minuten ook te kort. Jammer dat de makers niet meer tijd hadden. De diepgang ontbreekt. Dit maakt Sluiergevecht, ondanks het interessante onderwerp, een onbevredigende documentaire.

Factor: Sluiergevecht, IKON, Ned.1, 23.18-23.42u., herhaling donderdag 14.10u.

    • Barbara Nieuwenhuijsen