Populist Schill in Hamburg ontslagen

Burgemeester Ole von Beust van Hamburg (CDU) heeft zijn senator (minister) voor Binnenlandse Zaken, de voormalige rechter Ronald Barnabas Schill, ontslagen. Dat heeft Von Beust vanmiddag bekend gemaakt.

De stadstaat Hamburg wordt geregeerd door een coalitie van CDU, FDP en de populistische partij van Schill, de Partei Rechtsstaatlicher Offensive. Eind 2001 maakte deze coalitie een einde aan een decennialange heerschappij van de sociaal-democraten in de havenstad.

Von Beust en Schill kregen deze zomer ruzie over een medewerker van Schill, Walter Wellinghausen. Deze zou er ongeoorloofde nevenactiviteiten op na hebben gehouden. Von Beust had de 59-jarige partijloze advocaat verzocht zijn functie neer te leggen, tot grote woede van Schill. Na anderhalve dag crisisberaad kwam het vanmiddag tot een breuk in de coalitie. Von Beust stuurde behalve Schill ook de omstreden Wellinghausen de laan uit.

Von Beust verklaarde dat Schill voor zijn functie niet geëigend was omdat hij daartoe ,,niet over het juiste karakter beschikt''. Ook beschuldigde hij Schill van poging tot chantage. Als Von Beust Wellinghausen zou ontslaan, zou Schill wereldkundig maken dat de burgemeester samenleeft met zijn senator voor Jusitie, Roger Kusch. Von Beust ontkende een verhouding te hebben met Kusch.

Wellinghausen werd verweten nog inkomen te hebben als advocaat, terwijl hij al in dienst van de stad was. Ook zou hij nog actief zijn voor een privékliniek in Beieren en dat niet hebben gemeld, terwijl zijn functie in Hamburg dat wel vereist.