Overgangshormonen

In de discussie over het extra risico op borstkanker dat vrouwen lopen als ze `overgangshormonen' gebruiken, wordt herhaaldelijk gezegd dat het allemaal niet zo erg is. Immers, vrouwen in Nederland gebruiken maar zo kort. Zo zegt directeur van Care for Women, Catherine van Heest, in NRC Handelsblad van 14 augustus, dat de gemiddelde gebruiksduur in Nederland slechts 7 maanden is, te kort om te resulteren in een verhoogd risico. Voor deze uitspraak is echter geen enkel bewijs.

Recente cijfers over hoelang vrouwen in Nederland gebruiken zijn er namelijk niet. Haar uitspraak is gebaseerd op één onderzoek dat ruim 10 jaar geleden is uitgevoerd. Naar ons weten is gebruiksduur sindsdien geen onderwerp van onderzoek meer geweest.

Wél laten apotheekcijfers over de laatste 10 jaar zien dat het aantal uitgegeven recepten voor overgangshormonen duidelijk is toegenomen. Onlangs zijn wij het gebruik nagegaan in enkele huisartspraktijken. Aan de vrouwen die op dit moment gebruiken hebben we gevraagd hoelang ze dat al deden. Driekwart vertelde ons dat al drie jaar of langer te doen. Dit strookt niet met het beeld van kort gebruiken en is reden temeer om goed uit te zoeken hoe het gebruikspatroon op dit moment er wél uitziet.

Overigens slikken vrouwen tegenwoordig in de overgang ook vaak nog de `pil' om van de opvliegers af te zijn. Het is goed om in de discussie te noemen dat ook aan het gebruik van de anticonceptiepil een extra risico op borstkanker is verbonden.

    • Amsterdam Helen Brooks
    • Clara Moerman