Maïsbedrijven VS in Italië veroordeeld

De Amerikaanse zaadproducenten Pioneer en Monsanto zijn schuldig bevonden aan het op de markt brengen van gewoon maïszaad dat was gemengd met genetisch gemanipuleerd zaad. Volgens een gisteren getekende overeenkomst tussen de Italiaanse minister van Landbouw Gianni Alemanno, de Italiaanse regio's en de zaadproducenten, moeten de fabrikanten opdraaien voor de kosten van de vernietiging van de `besmette' oogst. Volgens het akkoord moet de verontreinigde maïs worden vernietigd of gebruikt voor energievoorziening.

De zaadproducenten moeten de boeren die hun oogst verloren zien gaan schadeloos stellen. Ze dienen daarbij de huidige marktprijs voor maïs te hanteren. Deze boeren wisten niet dat ze genetisch gemanipuleerde maïs hadden gekregen.

De zaak kwam in juni aan het licht toen de Turijnse justitie tientallen hectares transgene maïs had ontdekt en opdracht gaf tot vernietiging van die planten. In totaal werd in Piëmonte onder fel protest van de boeren 381 hectare maïs geconfisqueerd. Later werd duidelijk dat ook boeren in andere regio's in Italië zonder het te weten waren voorzien van besmet maïszaad.

Boeren en milieuactivisten reageren verheugd op het akkoord. ,,Nu is het zaak om de eindproducten systematisch te analyseren om zo alle verontreiniging terug te vinden'', aldus Augusto Bocchini, voorzitter van de land- en tuinbouwbond Confagricoltura.

Milieuorganisaties waarschuwen dat de huidige oplossing geen sluiproute moet worden om het Italiaanse verbod op gebruik van genetisch gemanipuleerde zaden te omzeilen. In heel Europa geldt sinds 1998 een moratorium op het produceren van genetisch gemanipuleerde producten. Over enkele maanden loopt dit verbod af.