Intensiever gebruik van startbaan mag

Staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) is naar verluidt bereid Schiphol een intensiever gebruik van de Zwanenburgbaan toe te staan. Schultz zou dit besluit morgen meedelen aan de Tweede Kamer.

Eerder deze zomer had de luchthaven Schiphol het verzoek gedaan de verdeling van starts over de diverse banen te herzien. Bij de berekeningen was volgens de luchthaven ,,een domme fout'' gemaakt, waardoor de nieuwe Polderbaan te zwaar zou worden belast. Daarom wilde de luchthaven de in regels vastgelegde frequentie van 18 vertrekkende vliegtuigen per uur op de Zwanenburgbaan alsnog opvoeren naar 36 per uur. Tegelijk zou het aantal starts via de Polderbaan met 18 worden verlaagd naar eveneens 36 per uur.

Deze aanpassing heeft directe gevolgen voor de omwonenden. Vooral bij de Zwanenburgbaan is de bebouwing dichterbij dan bij de pas in gebruik genomen vijfde baan. Daarom werd het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium om een onderzoek gevraagd. Dat rapport dient als basis voor de beslissing van Schultz, die ook overleg voert met haar collega Van Geel op VROM. Belangrijke overwegingen bij Schultz' besluit zijn dat het echt om een fout moet gaan en dat de totale overlast in de regio niet zal toenemen wanneer door de aanpassing het lawaai rond de Zwanenburgbaan iets minder naar beneden gaat dan was afgesproken. Het is volgens de staatssecretaris niet de bedoeling geweest dat Schiphol als gevolg van de nieuwe luchtvaartwet zou krimpen. ,,De nieuwe regels maken juist een groei mogelijk zonder overschrijding van de milieunormen'', aldus een woordvoerder.

Meten van de overlast en handhaving van de afspraken krijgt eveneens veel aandacht in het werkplan van de commissie-Eversdijk, dat gisteren is goedgekeurd door Schultz en Van Geel. ,,In de handhaving worden allerlei in veler ogen ingewikkelde rekenpartijen uitgevoerd die vaak moeilijk te doorgronden zijn en waarmee kan worden gesjoemeld. Daarom moet het `werkelijke geluid' gewoon open en eerlijk worden gemeten; meten is dé werkelijkheid'', zo citeert de commissie de kritiek van bewoners in de regio.

De commissie zegt in haar werkplan dat ze het mede tot haar taak rekent om uit te werken ,,hoe dit kan worden uitgevoerd''. Ook in de Kamer geven verschillende woordvoerders aan dat ze een ander meetsysteem voor overlast en milieubelasting willen. ,,We zullen scherper moeten vaststellen hoeveel overlast we acceptabel vinden en dat vervolgens echt gaan meten'', zegt PvdA-woordvoerder Verdaas.