In Belgrado ruziën de prinsen

De nazaten van Joegoslavië's laatste koning, Peter II Karageorgevic, ruziën over onroerend goed dat onder Tito is genationaliseerd maar dat de familie nu is teruggegeven.

,,De betrekkingen tussen de leden van de familie Karageorgevic zijn behoorlijk miserabel'', zei gisteren prins Vladimir, een neef van de laatste koning. ,,Ik ben bang dat dit zal leiden tot weer een teleurstelling. Het Servische volk zal verbitterd raken over onze ruzies.''

Peter II, geboren in 1923, werd koning nadat zijn vader Alexander in 1934 werd vermoord. Prins Paul regeerde in zijn naam als regent tot hij meerderjarig werd. Maar al in 1941 moest Peter zijn land ontvluchten nadat nazi-Duitsland Joegoslavië had aangevallen. In 1945 werd de monarchie afgeschaft. De laatste koning van Joegoslavië stierf in 1970 in ballingschap. De huidige kroonprins, Alexander, werd in 1945 geboren in een Londense hotelsuite die voor de gelegenheid tot Joegoslavisch grondgebied was verklaard.

Na de val van Slobodan Miloševic kreeg de familie Karageorgevic met hun staatsburgerschap ook de paleizen, huizen en landerijen terug die onder Tito waren genationaliseerd. Kroonprins Alexander en zijn Griekse vrouw namen hun intrek op het vroegere koninklijke landgoed in de Belgradose wijk Dedinje, in een paleis dat in voorgaande decennia was gebruikt om staatsgasten te ontvangen. Onlangs stelde Alexander voor het landgoed – het Oude Paleis, het Witte Paleis, parken en een bos – ter beschikking van de staat te stellen en het open te stellen voor het publiek.

Dat voorstel leidde tot woede bij andere familieleden. ,,We lijken Tito wel'', zegt prinses Elizabeth, dochter van prins Paul, wijlen de regent. ,,Alexander probeert iets weg te geven dat hem niet toebehoort. Hij is geen heer.''

Alexander stelt voor dat zijn gezin het Oude Paleis betrekt en dat de regering de beschikking krijgt over het nabijgelegen Witte Paleis, dat zich goed leent voor ontvangsten en recepties. Zijn plan, zegt hij, voorkomt dat het hele landgoed in onderdelen uiteenvalt die vervolgens moeten worden verkocht. Inmiddels hebben al 25.000 mensen het opengestelde landgoed bezocht. Hij vindt dat hij als hoofd van de familie mag beslissen wie waar mag wonen.

De familieleden klagen dat Alexander hen niet heeft geraadpleegd. Wie nu precies waarvan eigenaar is, is onduidelijk en Servië heeft nog steeds geen wet die de teruggave van genaast bezit regelt. Prinses Elisabeth: ,,Waarom heeft Alexander zo'n haast?''

Alexander, tot zijn terugkeer naar Servië een in Engeland wonende zakenman, hoopt nog steeds koning van Servië te worden, maar maakt volgens waarnemers geen kans: de Serviërs lopen niet warm voor de monarchie.