Geld liefdadigheid naar strijders

In de VS is de leider van een islamitische liefdadigheidsinstelling die volgens een aanklacht banden had met het terreurnetwerk van Osama bin Laden tot een gevangenisstraf van elf jaar veroordeeld wegens het misleiden van donateurs. Enaam Aranaout, die zich in zijn verweer heeft uitgesproken tegen terreur, heeft de fraude bekend. Het geld dat zijn Benevolence International Foundation inzamelde zou hij hebben doorgesluisd naar moslimstrijders in Bosnië en Tsjetsjenië.