Diplomabank tegen liegende sollicitanten

Staatssecretaris Nijs (Onderwijs) overweegt een zogenoemde 'diplomabank' op te richten om vervalsing van diploma's en getuigschriften tegen te gaan. Dat heeft zij maandag geschreven in antwoord op Kamervragen van D66 over mensen die liegen en frauderen bij sollicitaties.

Werkgevers kunnen sollicitanten vragen om hun oorspronkelijke diploma of een kopie die door de instelling die het diploma heeft afgegeven is gewaarmerkt. Maar er is geen centrale instatie waar zij de echtheid van gepresenteerde diploma's kunnen laten controleren.

Nijs vindt dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om het misbruik van dit soort documenten tegen te gaan. Daarom heeft ze de Informatie Beheergroep in Groningen gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is een diplomabank op te richten.

De diplomabank zou gegevens moeten opslaan van binnen- en buitenlandse diploma's en getuigschriften. Ook wordt gekeken of het mogelijk is centraal te registreren wie welk Nederlands diploma, waar en wanneer heeft gehaald.

Nijs bespreekt haar plan ook met het ministerie van Volksgezondheid en het agentschap BIG, dat medisch personeel registreert. Mogelijk kunnen zij er ook van profiteren bij het registreren van medici en bij het afgeven van vakbekwaamheidsverklaringen voor gediplomeerden die in het buitenland verblijven.

Vooralsnog blijft het plan van Nijs beperkt tot registratie van diploma's van universiteiten en hogescholen. Maar de staatssecretaris sluit niet uit dat andere onderwijssectoren in de plannen worden betrokken.