Blair negeerde advies over Irak

De Britse premier Tony Blair heeft in september vorig jaar de waarschuwing van een topambtenaar genegeerd om niet te spreken over een ,,onmiddellijke dreiging'' die zou uitgaan van het bewind van de Iraakse leider Saddam Hussein.

Volgens Blairs chef-staf Jonathan Powell ontbrak het harde bewijs voor een dergelijk uitspraak. Powell werd gisteren aan de tand gevoeld door de commissie onder leiding van Lord Hutton. De commissie onderzoekt de dood van de Britse wapenexpert David Kelly, eind juli.

Powell overhandigde de commissie gisteren enkele e-mails uit de weken die vooraf gingen aan de publicatie van het Irak-dossier op 24 september. Daarmee probeerde de regering-Blair het parlement en de publieke opinie ervan te overtuigen dat een oorlog tegen Saddams regime rechtvaardig en urgent was.

Powell stuurde op 17 september een e-mail naar een hoge functionaris van de Britse inlichtingendienst over het concept-dossier. ,,Het document bevat niets dat wijst op een dreiging, laat staan een onmiddellijke dreiging door Saddam''. Powell schrijft verder dat het dossier wel aantoont dat Saddam over massavernietigingswapens beschikt, maar niet dat hij ,,van plan is zijn buren, laat staan het Westen, aan te vallen''.

Bij de presentatie van het rapport op 24 september zei Blair dat de dreiging die van de Iraakse massavernietigingswapens uitging ,,ernstig en actueel'' was, en dat Saddam in staat was om in 45 minuten een aanval met bacteriologische en/of chemische wapens in te zetten.

Vooral op deze claim richt zich de beschuldiging dat de Britse regering het gevaar van Saddam heeft aangedikt (`sexed up'). De aantijging werd eind mei gedaan door de BBC, die zich beriep op een hooggeplaatste bron bij de inlichtingendienst. Het ministerie van Defensie liet begin juli de naam van Kelly als BBC-bron uitlekken. Na diens dood, naar alle waarschijnlijkheid zelfmoord, bevestigde de BBC dat Kelly haar bron was.

Vanmorgen is de commissie-Hutton begonnen aan het verhoor van een van de kroongetuigen, Blairs media-chef Alastair Campbell, over de gang van zaken rond het Irak-dossier. Volgens de BBC speelde Campbell een sleutelrol in het aandikken, maar daarvan werd Blairs chef-spin-doctor eerder vrijgesproken door een speciale onderzoekscommissie van het Britse parlement.

Campbell verdedigde vanmorgen opnieuw de totstandkoming van het Irak-dossier. Hij herhaalde dat noch hij noch iemand anders het Irak-dossier had aangedikt. Maar hij zei ook: ,,Ik denk dat er delen waren waarin de tekst te kleurrijk was''.