Bezuinigingen Schröder gaan niet ver genoeg

De Duitse centrale bank heeft de regering van kanselier Schröder gisteren voorgehouden dat ze meer moet bezuinigen om te voldoen aan de criteria van het Stabiliteitspact voor de euro.

Dit weekeinde onderstreepte de Europese Commissie nogmaals dat Duitsland begin volgend jaar financiële sancties te wachten staan als het land in 2004 de begrotingscriteria opnieuw overschrijdt.

Duitsland had vorig jaar een begrotingstekort van 3,6 procent van het bruto binnenlands product. De Bundesbank gaat er vanuit dat ook dit jaar het tekort groter zal zijn dan 3 procent, de maximale ruimte voor nieuwe schulden die het Stabiliteitspact toestaat. Voor volgend jaar vreest de bank opnieuw een overschrijding als de regering van bondskanselier Schröder niet meer bezuinigingsmaatregelen neemt dan tot nu toe bekendgemaakt zijn.

De rood-groene regering heeft een omvangrijke verlaging van de inkomstenbelasting in het vooruitzicht gesteld in de hoop langs die weg de kwakkelende economie te stimuleren. De belastingverlaging per 1 januari betekent dat de Duitse schatkist 15 miljard euro minder binnenkrijgt. De Bundesbank juicht dat besluit weliswaar toe, maar is bang dat de schuldenlast erdoor zal stijgen en zo een deel van het effect van de belastingverlaging tenietgedaan wordt. ,,Het zou te betreuren zijn'', schrijft de bank in haar gisteren gepubliceerde maandbericht, ,,als de grens van 3 procent uit het Verdrag van Maastricht wordt overschreden.'' De bank stelt dat de belastingverlaging door extra maatregelen geflankeerd moet worden.

De regering gaat ervan uit dat ze volgend jaar wél aan de criteria van het pact zal voldoen. Ze leunt daarbij op een verwachte economische groei van 2 procent. De meeste economen verwachten voor 2004 een groei van 1,5 procent. In de eerste helft van dit jaar is de Duitse economie gekrompen, voor het hele jaar wordt stagnatie verwacht. Daar komt nog bij dat de bezuinigingen die de regering voor ogen heeft nog door de oppositie goedgekeurd moeten worden. Voor veel financiële wetgeving heeft de regering toestemming nodig van de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer.