Beschermvrouwen Dames Kukel beboet

Twee hobbydierhoudsters probeerden tijdens de vogelpestcrisis een `zinloze moord' te voorkomen. De rechter toonde gisteren geen begrip voor de actie.

Ze hadden de zaak voor 110 euro per persoon kunnen schikken, maar Marga Veld en Hetty van Tintelen uit de Betuwe voelden hier niets voor. De hobbydierhoudsters hebben het bewust op een rechtszaak aan laten komen, zodat de politierechter uit de eerste hand hoort hoe wreed en nutteloos het ruimen van hobbydieren tijdens de bestrijding van vogelpest is geweest. ,,We hebben nog nooit ons eigen verhaal kunnen vertellen'', zegt Marga Veld als ze met dertig medestanders de trappen van het Arnhemse gerechtsgebouw beklimt.

Veld en Van Tintelen hadden zich in juni vastgeketend aan de hokken van een collega-hobbydierhouder in Wamel, om de ruiming van een zestigtal ganzen, pauwen, eenden en kippen te voorkomen. Enkele weken eerder waren hun eigen hobbykippen geruimd. Veld had haar vijf kippen nog laten onderduiken in de badkamer en Van Tintelen had namens haar zes kippen, ,,de Dames Kukel'' tevergeefs een gratieverzoek bij de koningin ingediend.

Ook de ruiming in Wamel hielden ze niet tegen – nadat agenten van de politie en mobiele eenheid de kettingen hadden doorgeknipt, kreeg het pluimvee een dodelijke injectie

Een `zinloze moord', stellen Veld en Van Tintelen. Hobbydieren kunnen wel ziek worden, maar verspreiden volgens hen het vogelpestvirus niet. En als er al sprake was van een besmettingsgevaar, dan was dat in juni, toen de pluimveebedrijven in de omgeving al lang en breed waren geruimd, zeker niet meer het geval. Dat minister Veerman (Landbouw) kort na de ruiming in Wamel een punt liet zetten achter de ruiming van hobbydieren, sterkt hen in hun mening.

De hoop op begrip van de rechter blijkt ijdel. Politierechter H. Bordes laat Veld en Van Tintelen hun verhaal doen, maar beperkt zich bij het vonnis strikt tot de feiten. Die zijn dat de politie in haar recht stond en de vrouwen niet. Een beroep op psychische overmacht wordt afgewezen. ,,De vogelpest moest gekeerd worden. Er was iets verschrikkelijks aan de hand in het land'', zegt Bordes, die de vrouwen een boete oplegt die gelijk is aan het schikkingsvoorstel: 110 euro.

Toch heeft dit soort rechtszaken wel degelijk zin, zegt voorzitter J. Hesterman van de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH). ,,Het is goed dat deze verhalen in de openbaarheid komen.'' Dat is ook het doel van een zwartboek over vermeende misstanden bij de ruimingen. ,,Misstanden binnen een misstand'', aldus Hesterman. Het boek moet later dit jaar worden aangeboden aan minister Veerman.

De NBvH, die zeshonderd leden telt, wil voorkomen dat bij een volgende uitbraak van vogelpest wederom massaal hobbydieren gedood worden. Een nog uit te voeren onderzoek van de Wageningen Universiteit moet de theorie ondersteunen dat hobbydieren het vogelpestvirus niet verspreiden. Minister Veerman heeft een onafhankelijke evaluatie naar de bestrijding van de vogelpest aangekondigd, maar dit is volgens Hesterman onvoldoende. De aandacht voor de hobbydieren zal daarin volgens haar ondersneeuwen. ,,Wij pleiten voor een onafhankelijk, liefst parlementair onderzoek.''

    • Martin Steenbeeke